BUDŻET bardziej OBYWATELSKI


Za nami już dwie edycje budżetu obywatelskiego, a zbliża się kolejna. Chcemy, by projekt stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Poniżej zamieszczamy wyniki ankiety, dzięki której mogliśmy poznać Wasze oczekiwania w stosunku do budżetu obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos!

henryk
2015-12-19 19:24:57
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
ładny placyk przy kościele na stoku.przynajmniej trochę pieniędzy idzie na osiedla a nie wszystkie na centrum
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
większa dostępność
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
więcej pieniędzy na osiedla
SMPhotography
2015-12-19 13:22:27

Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Powinna być możliwość następująca: Każdy Kielczanin niemłodszy niż 16 lat może głosować jeden raz, na nie więcej niż 5 projektów z każdej kategorii (projekty małe, średnie i duże)
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Zostawiłbym możliwość wrzucania ankiet do urn w UM i MUP, ale zlikwidowałbym możliwość przesyłki listowej. Dodatkowo możnaby utworzyć stanowiska elektroniczne na terenie miasta Kielce umożliwiające głosowanie elektroniczne.
Maniax
2015-12-18 23:48:56
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Chciałem zgłosić swój pomysł ale nie wiedziałem jak, wypełniałem jakieś rubryki ale było miejsce na kilka nazwisk więc rozumiem że jako osoba indywidualna nic nie mogę zgłosić, tylko musi być to grupa.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Szersza informacja jak należy zgłaszać projekty, proste przepisy.
Aktywna mieszkanka Kielc
2015-12-18 17:17:20
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
nie było projektów na działania "miękkie", jedynie infrastruktura
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
1. właściwie nie zgadzam sie z podziałem na kategorie : duży, mały projekt. najlepszym rozwiązaniem wg mnie jest stworzyć kategorię: ogólnomiejski (, np. pow. 200.000 zł., dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla.) oraz osiedlowy (np. którego wartość nie może przekraczać ogólnej puli środków przeznaczonych na dane osiedle). Wtedy można oddać jeden głos w kategorii ogólnomiejskiej i od 1-5 głosów w kategorii osiedlowej. Nie wielkość wniosku jest ważna, ale problem jaki chce się rozwiązać, czy lokalny (osiedlowy) czy ogólnomiejski
2. glosować powinni mieszkańcy Kielc zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terytorium Kielc lub osoby wpisane do stałego rejestru wyborców do dnia rozpoczęcia głosowania, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat

Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
to proste, na każdym osiedlu stworzyć możliwość oddania głosu osobiście. utrzymać internetowo lub na mejla skanem. dodatkowo można oddawać głos w szkołach, instytucjach publicznych, galeriach handlowych, czyli wszędzie!
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
1. Bezwzględnie należy skupić się na promocji idei budżetu obywatelskiego oraz umożliwić po zgłoszeniu wniosków udział mieszkańców w poszczególnych dzielnicach w spotkaniach informacyjnych przedstawiających te projekty.
2. Wyłączyć remonty szkół i instytucji publicznych oraz powstawanie infrastruktury która będzie wykorzystywana w sposób komercyjny.
3. włączyć możliwość zgłaszania projektów miękkich ie związanych z działaniami inwestycyjnymi albo projektów mieszanych : infrastruktura połączona z działaniami "miękkimi" (np. szkolenia, poradnictwo, kursy itp.)
4. Projekt zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego powinien: należeć do zadań własnych miasta Kielce; być możliwy do realizacji w ciągu roku budżetowego; być zlokalizowany na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne
5. Procedura ustalania budżetu powinna trwać od 1 czerwca do 30.09. każdego roku
6. przeprowadzić konsultacje założeń budżetu wykorzystując różnorodne narzędzia (nie tylko ankieta w internecie, ale również spotkania, debaty itp.)
7. wyłączyć projekty których przedmiotem jest wyłącznie przeprowadzenie dokumentacji technicznej
8. Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego" musi być poparta przez grupę co najmniej 25 osób (osiedlowy) i 50 osób (ogólnomiejski) uprawnionych do udziału w głosowaniu, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do projektu osiedlowego osoby te musza być zameldowane na pobyt stały lub czasowy na osiedlu w którym realizowany ma być projekt, lub dopisanych do rejestru wyborców w danego osiedla.
10. Prezydent powinien powołać Komitet Konsultacyjny oraz określić regulamin jego prac. Komitet składa sie z 7 osób: 2 radnych, 2 pracowników jednostek urzędu, 2 przedst. organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel urzędu odpowiedzialnego za inwestycje). kandydaci sa wyłaniani w głosowaniu tajnym przez radnych lub pracowników jednostek , prezydent deleguje 1 swojego pracownika, a organizacje głosują demokratycznie (w sposób elektroniczny) na zgłoszone przez sektor kandydatury. Komitet Konsultacyjny ma za zadnie ocenić projekty formalno-prawnie oraz pod względem gospodarności i efektywności
11. w formularzu wniosku powinno się znaleźć: co ma zostać wykonane, jakie działania powinny byc podjęte, opis problemu, cel realizacji zadania, w jaki sposób realizacja wpłynie na mieszkanców, jakie spodziewane są korzyści,. Ograniczona powinna byc liczba znaków np. do 1000. Dalej: lokalizacja, zastrzeżeniem że jesli chodzi o projekt osiedlowy to przynajmniej cześc zakresu projektu musi obejmować dane osiedle, szacowany koszt zadania (rozpisany kosztorys maks. 1000 znaków), wykaz osób popierających wniosek (imię i nazwisko, Pesel, adres, telefon, mejl)
harvald
2015-12-18 15:13:30
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Sama idea budżetu obywatelskiego jest bardzo słuszna, gdyż omija pośredników wraz z ich nie zawsze jasnymi motywami działania. Władza wykonawcza wie z pierwszej ręki co jest potrzebne i jak dużym cieszy się poparciem. Można popracować nad technicznymi aspektami, gdyż nie zawsze na liście projektów można zrozumieć co dany projekt proponuje, bo tytuł to za mało by zrozumieć ideę.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Głosowanie z preferencją, czyli głosuję na jeden projekt, ale oddając głosy na projekty zapasowe. Jeśli główny projekt nie wygra, to głosy są liczone ponownie, i pod uwagę bierze się głos z drugiej pozycji. Taka forma głosowania eliminuje problem "zmarnowanego głosu" czyli nie głosowania na projekt, który się nie wierzy, że może wygrać. Powoduje to, że nie można manipulować wyborcami, którzy głosowaliby nie tak jak im serce dyktuje, ale na "mniejsze zło". System głosowania z preferencją sprawdza się dobrze przy elektronicznym głosowaniu, gdyż nie przedłuża zliczania głosów.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Głosowanie elektroniczne ma bardzo wiele zalet, ale nie każdy człowiek bez trudu umie oddać głos elektronicznie i dlatego powinny być publiczne punkty głosowania, by ktoś mógł pomóc.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Zdecydowanie ważne jest by projekty były bardziej "kieleckie" niż "osiedlowe". Polacy mają zbytnią tendencję do "szarpania się o kasę" i nie należy umacniać tej cechy i budować antagonizmy międzyosiedlowe. Logiczne jest by budżet miasta wspierał miasto, a nie jakieś małe lokalne enklawy. Jeśli projekt dotyczy elementu osiedla, ale publicznie dostępnego to ma to jakieś uzasadnienie, ale projekty szkolne i innych zamkniętych miejsc to już przekroczenie granicy.
aniak
2015-12-18 12:38:58

Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
system głosowania internetowego możliwy jest do shakowania
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Inwestycie powinny dotyczyć konkretnych dzielnic, np. małe projekty powinny być realizowane i głosowane na terenie kilku obszarów miasta
ss2015
2015-12-17 18:48:49
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
zbyt dużo wniosków , które powinny być realizowane z funduszy budżetu miasta a zbyt mała kwota na faktyczne potrzeby mieszkańców
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
większa kwota powinna być przeznaczona na realizacje , mieszkańcy powinni czuć że od nich coś zależy
Michał Braun
2015-12-17 15:30:36
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Projektu do tej pory w większości nie były dostępne dla wszystkich mieszkańców, a regulamin nie był konsultowany. Teraz cieszę się, że konsultacje są organizowane, mam nadzieję, że zostanie przedstawiony protokół z tych konsultacji.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Jeden duży, jeden mały oraz projekt "miękki".
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Dodanie projektów "miękkich" np kulturalnych. Zorganizowanie Targów Projektów np: na rynku kieleckim, gdzie wszystkie projekty mogłyby być zaprezentowane. Byłoby to integrujące dla mieszkańców i inspirujące dla osób, które chciałyby wziąć udział w kolejnych edycjach.
anna
2015-12-17 12:12:49

Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Projekty w Szkołach wspierają również dużą część mieszkańców poprzez korzystanie z nich dzieci w kilu pokoleniach, a niestety z innych źródeł środki nie są przeznaczane. Większość projektów w Szkołach to były boiska a przecież winno krzewić się sport u dzieci.
Dawid422
2015-12-17 09:35:04
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Pieniądze z budżetu powinny być przeznaczane na budowę dróg, ścieżek rowerowych, parków, fontann itp. A nie ma budowę boisk szkolnych albo przebudowę szatni. Szkoła sama ma zadbać o infrastrukturę budynku i jego otoczenia. Realizowane projekty powinny być ogólnodostępne.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Nie przeznaczać pieniędzy na projekty, które nie są dostępne dla każdego, jak np budowa toalet szkolnych albo doposażanie sal w komputery.
BCh
2015-12-16 21:27:15
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Dobrze, że mieszkancy moga wykazac sie inicjatywa i zaangazowac. Pewnym wypaczeniem idei BO jest realizowanie w jego ramach projektow remontu szkol, czy budowy boisk przy szkolach. Nie dlatego, ze sa one niepotrzebne, ale dlatego ze dyrekcja i nauczyciele za pomoca uczniow i ich rodzin zmuszenie sa robic pospolite ruszenie a tak naprawde te inwestycje powinny byc zrealizowane poza BO.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Glosowanie jedynie przez Intenet mogloby wykluczyc czesc osob, ktore nie maja komputera, dostepu do sieci lub umiejetnosci. Dobrze byloby umozliwic glosowanie w roznych jednostkach miejskich (placoki oswiatowe, MOPR, itd.)
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Pewnym wypaczeniem idei BO jest realizowanie w jego ramach projektow remontu szkol, czy budowy boisk przy szkolach. Nie dlatego, ze sa one niepotrzebne, ale dlatego ze dyrekcja i nauczyciele za pomoca uczniow i ich rodzin zmuszenie sa robic pospolite ruszenie a tak naprawde te inwestycje powinny byc zrealizowane poza BO.
Kielczanin
2015-12-16 14:44:23
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Wygrywają same boiska, siłownie pod gołym niebem i ścieżki rowerowe. Są w mieście większe potrzeby, a tym czasem na Barwinku przy szkole podstawowej, powstanie boisko za prawie 2mln złotych, z którego będzie korzystać garstka osób. Kolejne pieniądze zamiast na inwestycje aby miasto się nie wyludniało trafia na zmarnowanie.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Trzeba wiedzieć czego się chce i głosować z głową a nie na wszystko jak leci.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Ustawienie minimalnego progu odbiorców danego projektu, aby pomysły nie były zgłaszane dla zaspokojenia np 20 osób.
A2g
2015-12-16 14:07:00
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Miasto Kielce pokazuje, że ma totalnie w nosie te inicjatywy. Wstyd.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Moją główną propozycją jest to, żeby wreszcie miasto zaczęło je brać serio.
Weronika
2015-12-16 11:49:23
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Niektóre projekty nie powinny być jako propozycje budżetu obywatelskiego, bo powinny być po prostu przez miasto wykonane.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Dzięki formie papierowej moża było dotrzeć do osób, które nie korzystają aktywnie z internetu, np. osób starszych, a które będą korzystać z inicjatyw z budżetu obywatelskiego.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Powinny być dostępne wstępne wizualizacje projektów na stronie budżetu.
kol
2015-12-16 10:08:07
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Wygrywaja glownie szkoły ktorych obiekty sluza wąskiej grupie ludzi. Podpisy dla szkół zbierane sa nieuczciwie, dzieci na sile wysylane po calych Kielcach zbieraja podpisy od zupelnie nie zorientowanych w temacie. Dodatkowo dostaja nagrody dla klas ktore zbiora najwiecej. Np. remont ubikacji w szkole X to jakis absurd.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Bez projektów szkolnych.
tom
2015-12-16 09:42:29
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
dobrze że obywatele decydują o tym na co mogą wydać swoje pieniądze, choć szkoda że wygrywają projekty nieogólnodostępne (szkolne)
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
jeden duży i dwa małe
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
najłatwiej naprościej
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
rewitalizacja parku miejskiego i remonty chodników
Michał Jamrozik
2015-12-16 09:07:55
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
- zgłaszanych było dużo projektów przez szkoły, stąd te oddolne (obywatelskie) projekty nie miały szans na realizację
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
- max. jeden duży i dwa małe
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
- głosowanie przez internet pozbawia osoby go nieposiadającego prawa głosu - musi być alternatywa. Ewentualnie powinno być możliwość złożenia karty i wprowadzenia jej przy głosującym do systemu przez up. pracownika, np. w UM, domach seniora, etc.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
- głosowanie na max. jeden duży i dwa małe projekty
- głosowanie tylko przez mieszkańców Kielc (to promuje zalety zameldowania w Kielcach - wpływy z podatków, etc.)
- wprowadzenie kryterium terytorialnego (zdarzało się, że kilka małych projektów było realizowanych tuż obok siebie, np. siłownie zewn. w rej. KSM), tj. na danym osiedlu w zal. od jego wielkości istnieje możliwość zakwalifikowania tylko jednego-dwóch projektów
- zastrzeżenie jednego dużego projektu dla szkół (z uwagi na duże zainteresowanie ze str. uczniów), a reszty projektów dla pozostałej części mieszkańców. Obecnie większość zwycięskich projektów ob. to proj. szkolne. Całkowity zakaz głosowania na takie proj. byłby krzywdzący dla uczniów. W ten sposób szkoły będą ze sobą konkurować, co wzmoże aktywność obywatelską wśród uczniów.
Marcin
2015-12-16 04:52:42
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
słynna, kontrowersyjna sprawa wybudowanego boiska, zaanektowanego przez szkołę (i zamkniętego dla ogółu!); w ogóle sukces lobby "boiskowego"
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
parking wielopoziomowy gdzieś w centrum
Wolf1944
2015-12-16 00:26:09

Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Garaże
tparadowska
2015-12-15 23:42:46
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
W ramach budżetu obywatelskiego powinno się realizować zadania ,których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców całego osiedla a nie bardzo wąskiej grupy.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Głosowanie tylko na jeden projekt .
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Nie każdy kielczanin ma dostęp do internetu. Wprowadzając głosowanie tylko poprzez internet wykluczymy część społeczeństwa z uczestnictwa w głosowaniu.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Zagospodarowanie doliny Silnicy od Witosa do IX Wieków Kielc

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE