BUDŻET bardziej OBYWATELSKI


Za nami już dwie edycje budżetu obywatelskiego, a zbliża się kolejna. Chcemy, by projekt stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Poniżej zamieszczamy wyniki ankiety, dzięki której mogliśmy poznać Wasze oczekiwania w stosunku do budżetu obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos!

Anna
2015-12-15 21:28:58
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Niektóre projekty są zupełnie niepotrzebne, inne wyręczają władze miasta - ludzie walczą o coś, czym miast tak czy siak ma obowiązek się zająć. W pierwszej edycji zwyciężył projekt nowego placu zabaw przy przedszkolu do którego chodzi mój starszy syn, za chwilę będzie chodził młodszy. ale nadal - odnawianie/przebudowywanie "powojennych", stwarzających zagrożenie przedszkolnych placów zabaw to obowiązek władz miasta. Rodzice nie powinni "walczyć" między sobą o bezpieczne warunki dla sowich dzieci. Każde przedszkole powinno mieć bezpieczny plac zabaw. A jest to tylko jeden z wielu przykładów.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Czasem po przyjściu do domu zapominamy o tym, że mieliśmy zagłosować. Urna napotkana w miejscu, którego jeden z projektów dotyczy jest dobrym bodźcem do zagłosowania tu i teraz.
Cezary Głuszek
2015-12-15 19:23:47
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Pozytywnie, bo projekty przechodzą i powstają obiekty. Negatywnie, bo nie ma projektów miękkich integrujących lokalne społeczności.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Internet jest na tyle dostępnym medium iż nie trzeba tworzyć specjalnych punktów.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Specjalna, osobna transza na projekty miękkie. Podział kwot pod względem geograficznym aby nie trafiły na jedną dzielnicę.
Mateusz Machnicki
2015-12-15 18:16:59
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Budżet partycypacyjny jest ważną częścią aktywności obywatelskiej. Konsoliduje społeczność i umacnia jej więzi. Niektóre z projektów jednak nie były ogólnodostępne, zabrakło projektów miękkich oraz precyzyjnych zasad. Zaletą na pewno był wdrożony e-voting.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Przed procedurą głosowania powinna być jednak większa kampania medialna związana z BO. Być może zwieńczeniem kampanii (w ostatni dzień głosowania) powinno się ustawić urny w miejscach zwyczajowych Obwodowych Komisji Wyborczych, aby większa część mieszkańców mogła oddać swój głos.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Wprowadzenie zadań miękkich. Być może zasadna byłaby rejonizacja miasta (pula na zadania z danego obszaru). Włączenie czynnika społecznego w opiniowanie projektów.
szymanski
2015-12-15 18:15:26
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Budżet obywatelski jest tylko z nazwy, gdyż wiele projektów zgłaszanych przez obywateli jest odrzucanych i niedopuszczanych do głosowania. Nawet jeśli projekt nie spełnia wymogów formalnych obowiązkiem urzędników jest pomoc w jego dopracowaniu tak by mógł być możliwy do realizacji. Najgorsze jest jednak to, że wiele projektów rowerowych nie zostało dopuszczonych do głosowania pod pozorem naruszenia regulaminu, tym czasem jeszcze przed terminem przyjmowania wniosków Prezydent Miasta wypowiedział się w mediach, że projektów rowerowych nie odpuści, bo nie ma pieniędzy i nie zostały ukończone zeszłoroczne projekty - wynika z tego, że odrzucenie rowerowych projektów nie wynikało z braków formalnych czy innych obiektywnych przesłanek, lecz z niechęci Miasta do realizacji pomysłów zgłaszanych przez obywateli.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Władza powinna ułatwiać mieszkańcom realizację ich pomysłów, np dopomóc w doprecyzowaniu wniosku. Tym czasem władza poprzez BO realizuje inwestycje, które powinny być finansowane z ogólnego budżetu (np. remont sali gimnastycznej w szkole), a na pomysły mieszkańców brakuje pieniędzy, albo władza blokuje te projekty z pobudek albo osobistych, albo z jakiejś dziwnej niechęci.
Lwia
2015-12-15 17:59:50
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Uważam, że przedszkola,szkoły powinny być finansowane po za Bo.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Szkoły i przedszkola nie powinny brać udziału w projekcie. Tworzy się rzeczy z których korzystać nie mogą inne osoby po za zainteresowanymi.
Piotr Kopacz
2015-12-15 17:24:20

Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Głosowanie papierowe mobilizuje mieszkańców osiedli do wspólnego zbierania kart do glosowania i aktywnosci obywatelskiej a do tego również służy ta instytucja.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Dopuszczenie zadań tzw "miekkich" nie tylko inwestycyjnych. Rozwiązanie kwestii infrastruktury szkolnej która zdominowała BO Kielc. BO to nie wyscig rad rodziców. Nalezy np wydzielic czesc szkolną z głównej puli pieniężnej.
Kasia
2015-12-15 17:15:08

Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Rewitalizacja kamieniołomów na Kadzielni; budowa nowych placów dla dzieci przy przedszkolach; budowa parkingów na nowych osiedlach, gdzie zwykle mieszkają młodzi ludzie/rodziny mające często więcej niż jeden samochód (np. osiedle Ślichowice w okolicach szkoły podstawowej).
Arathi
2015-12-15 17:00:10
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Głównie chodzi o realizację. Wygrany w 2013 roku projekt budowy Transportu Rowerowego nie został zrealizowany w ogóle i stoi w miejscu. W naszym mieście nie wybodowano ANI JEDNEJ prawdziwej drogi rowerowej, którą można by bezpiecznie i szybko dojechać z pracy do domu. To pokazuje, że Urząd Miasta ma w nosie zdanie obywateli, co jest bardzo smutne.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Lepsza realizacja zadań.
Ult1me
2015-12-15 16:21:32
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Brak odpowiedniego feedbacku, dobór projektów przez urzędników na zasadzie "widzimisię".
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Stworzenie osobnego głosowania dla projektów nieinwestycyjnych (np. kampanie zdrowotne itd.), wykluczenie szkół - projekty mają służyć potencjalnie wszystkim mieszkańcom, a zadania takie jak "remonty szatni" służą tylko grupie określonych osób. Kpiną jest także zwycięski projekt z ostatniej edycji - remont wejścia do kościoła pw. Ducha Świętego. Miasto nie powinno inwestować w ŻADNE obiekty sakralne, chyba, że są w rejestrze zabytków i mają nieopisaną wartość (np. dawna Synagoga).
Vinegree
2015-12-15 15:46:22
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Poprzednia edycja nie była zbyt udana. Większość zgarnęły szkoły, które ograniczają dostęp do obiektów, które przebudowuje miasto za pieniądze obywateli. Ktoś mógłby powiedzieć - no dobrze, ale przecież te projekty zdobyły najwięcej głosów. Oczywiście, że tak. Jak miałoby być inaczej? W końcu to szkoły. Dyrekcja i nauczyciele skrzykują swoich uczniów oraz ich rodziny i już mamy kilkanaście tysięcy głosów.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Głosowanie przez internet jest szybkie i proste, w dodatku ułatwia pracę urzędnikom.
ayaneczka
2015-12-15 15:45:00
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Zbyt wiele odnośnie tego, które projekty zostaną zakwalifikowane zależało od widzimisię urzędników. Brak było obiektywnej oceny.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Nie wszyscy kielczanie mają dostęp do internetu albo umieją się nim posługiwać, a jako płatnicy podatków także powinni mieć możliwość zagłosowania.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Koniecznie należy wprowadzić zasadę, która uniezależni kwalifikowanie projektów do budżetu obywatelskiego od widzimisię urzędników.
Mieszkaniec
2015-12-15 13:06:10
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Niektóre projekty nie zostały zrealizowane. Może warto rozważyć większe zróżnicowanie projektów twardych. Np. oświetlenie ulic i budowa dróg powinna być oddzielona od infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Internet nie jest do końca wiarygodnym medium. Mogą głosować tzw. "martwe dusze". Powinno się rozważyć głosowanie w internecie w oparciu o numer PESEL.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Warto zastanowić się nad projektami miękkimi, jak np. organizacja koncertów, eventów, happeningów, spektakli, itp.
blossom_ew
2015-12-15 12:06:18
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Projekty zgłaszane do budżetu nie są konsultowane z mieszkańcami czy godzą sie na inwestycje w okolicy ich zamieszkania.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Budowa parkingów na terenie kieleckich osiedli, budowa miejsc rekreacji i odpoczynku zdała od bloków mieszkalnych, np. parki, skwery.
mateo
2015-12-15 12:03:01
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Brak realizacji projektów wg tego, co zostało zgłoszone, po czym złożyłem swój podpis. Jeśli dany projekt został zaakceptowany (spełniał warunki), to dlaczego później został zmodyfikowany, by odrzucony - a regulamin nie przewidywał takiej możliwości. Np. realizacja ścieżek rowerowych wzdłuż Jeziorańskiego, Radomskiej i Solidarności, boisko na os. Świętokrzyskim, boiska na os. Słonecznym Wzgórzu, nie zostały zrealizowane zgodnie z tym, co było w projekcie, pod którym się podpisałem.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
1. Jeśli projekt został dopuszczony do głosowania, to znaczy że spełnia warunki formalne, jest realny technicznie do wykonania i nie może być później odrzucony przez "komisję" w związku z jakiś "widzi mi się". 2. Brak dopuszczenia do konkursu projektów, które stanowią zadania własne gminy (remont łazienki w szkole, naprawa chodnika, itp)
AS1
2015-12-15 11:56:33
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Odrzucanie wniosków przez urzędników, które były zgodne z regulaminem; brak projektów "miękkich" dot. społeczności czy kultury; brak konsultacji społecznych
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Konsultacje społeczne + edukacja społeczeństwa czym jest BO i jak można go współtworzyć; możliwość kontroli społecznej; większy nacisk na promocję BO w Kielcach.
Anna C
2015-12-15 11:25:05
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
w projekcie obywatelskim wygrała budowa łazienek w szkole.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
po kielcach powinny chodzic osoby informujące kielczan o całej akcji. wiele osób nie ma pojęcia, że takie coś istnieje
kasiake
2015-12-15 10:17:12
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Cieszę się, że jest, ale są pewne niedociągnięcia w jego formule
Adrian Woźniakiewicz
2015-12-15 10:12:08
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Wygrywają projekty z których może skorzystać bardzo ograniczona liczba osób, za dużo projektów szkół, kościołów itp. Całą pule zgarniają duże osiedla.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
1 duży, 5 małych
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
1. Modernizacja i stworzenie placów zabaw. 2. Uruchomienie kajaków nad zalewem oraz innych form rekreacji wykorzystujących tereny zielone w centrum miasta. 3. Stworzenie miejsca w centrum na terenach zielonych z ławeczkami, grillem itp, z możliwością picia alkoholu (mam namyśli butelkę wina lub piwa). Takie miejsce powinno być przyjazne dla osób które chcą w gronie rodzinnym lub ze znajomymi przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu. 4. Stworzenie siłowni na osiedlach na których jeszcze nie powstały. Minimalna odległość od istniejącej to ok 2km.
mada
2015-12-15 09:46:28
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
były inwestycje typowo dla ogółu mieszkańców- ścieżka rowerowa, siłownie pod chmurką i takie które nie powinny znaleźć się w budżecie obywatelskim np. toalety w szkole, boiska szkolne, klasy szkolne, place zabaw przy przedszkolach, szatnie w szkole
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
powinno się głosować na zadania i weryfikacja powinna odbywać się poprzez numer zadania, czyli mogę głosować kilkukrotnie ale za każdym razem na inne zadanie
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
System w końcowych dniach głosowania zawieszał się
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
powinny być dopuszczone projekty tylko ogólnodostępne dla mieszkańców (bez inwestycji w placówki oświatowe)
Katarzyna Zapała
2015-12-15 09:42:38
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
generalnie pozytywnie ale moja główną uwaga była potrzeba ogólnodostępności projektów w ramach BO - od obecnej edycji tak będzie :)
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
dopracowanie procedury poprawiania wniosków, tak by nie były one wykluczane z byle powodów głównie formalnych; nie taka idea przyświeca temu projektowi

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE