BUDŻET bardziej OBYWATELSKI


Za nami już dwie edycje budżetu obywatelskiego, a zbliża się kolejna. Chcemy, by projekt stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Poniżej zamieszczamy wyniki ankiety, dzięki której mogliśmy poznać Wasze oczekiwania w stosunku do budżetu obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos!

ckmik
2015-12-15 09:31:42
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Nie brałem udziału to i nie wiem
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Zakazać wjazdu samochodom w strefę zrewitalizowaną Stare Miasto, Śródmieście bo to pieniądze wyrzucone w błoto i nie ma żadnej różnicy przed jak i po taki sam syf. Nie porządkuje się na codzień tego terenu tylko od świąt i wydarzeń lokalnych oraz ogólnopolskich
Bartłomiej Maj
2015-12-15 09:28:20

Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Jeden projekt duży i kilka małych. Rozważyć wprowadzenie podziału terytorialnego projektów, co pozwoli na większe ich rozproszenie. Na razie największe osiedla zgarniają całą pulę.
Kruszunka
2015-12-15 09:17:40
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Szkoły zyskują fajne boiska.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Nie wszyscy mają dostęp do internetu,a szczególnie ludzie starsi.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Modernizacja placów zabaw!!!!
MelaCK
2015-12-15 09:14:52

Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Na jeden duży i na 5 małych.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Obecne zbieranie głosów na kartkach woła o pomstę do nieba. Dzieci są zmuszane do zbierania głosów w szkołach w zamian za oceny.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Wykluczyć projekty służące ograniczonej, wąskiej liczbie odbiorców - boiska szkolne, remonty szatni, toalet!!! w szkołach. Dostęp do realizowanych w ramach BO projektów powinien być nieograniczony.
lukick
2015-12-15 09:12:22

Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Osoby starsze, do których kierowane są działania nie posiadają połączenia z internetem :)
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Ankiety oceniające zadowolenie z pracy urzędników nt. budżetu obywatelskiego.
riadu
2015-12-15 09:07:19

Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
powinna być ograniczona liczba głosów ale nie tylko 1 duży 1 mały
Lukas
2015-12-15 09:06:33
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Zdecydowanie zbyt krótki termin na składanie wniosków. Bardzo dużo wniosków składanych przez szkoły na modernizację boisk czy sal lekcyjnych. Uważam że takie wnioski nie powinny być rozpatrywane. Powinny to być inwestycje ogólnodostępne służące wszystkim mieszkańcom anie realizujące potrzeby szkół.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Jeśli ma zostać utrzymany podział projektów na dwie grupy, to głosowanie powinno być możliwe dla każdej grupy oddzielnie
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Głosują również osoby, które nie maja dostępu do internetu
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Budowa i remont chodnika wzdłuż ulicy Ściegiennego od Wapiennikowej do Tarnowskiej wraz z budową zatok dla autobusów. Remont ulicy Rajtarskiej (powstaje nowe osiedle i obciążenie ulicy znacznie wzrośnie).
Londi
2015-12-15 08:58:45
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Zbyt wiele boisk wybudowano lub wyremontowano w Kielcach.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Nalezy wykluczyc wnioski o remonty szkol lub obiektow sportowych ktore nie sa ogolnodostepne.
Sylwia
2015-12-15 08:01:16
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Wszystko,co udało się zrobić z BO to duży plus dla mieszkańców.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
A także, w kwestii ilości głosów. Są dzielnice np. domków jednorodzinnych , gdzie ilość głosów będzie adekwatna do mieszkańców, ale mniejsza niż w innej dzielnicy osiedli bloków.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Szkoły,przestałyby nagradzać uczniów i zmuszać do zebrania głosów w ankiecie.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, park dla psów,
Rowerowe Kielce
2015-12-15 06:36:28
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Według mnie tylko jeden do tej pory zwycięski projekt zasługiwał faktycznie na miano obywatelskiego. Budowa drogi rowerowej jest z założenia dla większości chętnych mieszkańców. A czym jest budowa boiska przy szkole? Czy "z ulicy" będzie teraz można korzystać z takich boisk? Poza tym budowa boisk szkolnych nie powinno być finansowane z budżetu obywatelskiego, bowiem inwestycje z budżetu obywatelskiego mają służyć większej grupie, a nie tylko uczniom danej szkoły. Ja mieszkam na małym osiedlu, mój syn gra na żwirowym boisku. Wśród lokalnej społeczności nie mam szans zebrać tyle głosów, aby wygrać ze szkołą liczącą paruset uczniów. Wydaje mi się, że projekty szkół nie powinny być brane pod uwagę. Inne pomysły nie mają szans.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Proponuję ograniczyć do trzech projektów.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Niestety, nie wszyscy mają możliwość głosowania przez internet.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Moje wątpliwości budzi proces weryfikacji projektów. Odrzucanie niektórych projektów jest co najmniej nie jasne. Podane oceny z poprzednich edycji są dyskusyjne. Oczekiwałbym na rzetelną informację na temat oceny i ewentualnego odrzucenia danego projektu., aby nie było żadnych niejasności. Proponuję również o odrzucanie projektów szkół.
Michał Piasecki
2015-12-14 23:58:29
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Bardzo dużo niedociągnięć. Wygrywały projekty bez charakteru ogólnomiejskiego. Dzisiejszy regulamin faworyzuje dzielnice gdzie jest duże skupisko ludzi (np. Osiedle na Stoku, Ślichowice), a dyskryminuje duże obszary miasta gdzie zagęszczenie ludności jest mniejsze (np. południowy wschód). Należy zdecentralizować BO. Niestety podczas głosowań w BO dzieci ze szkół publicznych często były wykorzystywane jako maszynki do zbierania głosów w zamian za punkty do zachowania. To wypacz idee BO wśród najmłodszych. Zdarzały się przypadki, ze nauczyciele lub dyrekcja szkoły kazał każdemu dziecku przynieść po 3 podpisy pod projektem na boisko szkolne. Wiele projektów (w szczególności rowerowych) nie zostało zrealizowanych wg koncepcji, która wygrała głosowanie. Wiele dobrych projektów nie zostało też dopuszczonych z mało wyraźnych przyczyn.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
1. Decentralizacja budżetu na dzielnice (np wg okręgów głosowania w wyborach do Rady Miasta) Na przykład wygrywa jeden duży projekt w danym okręgu oraz równa ilość małych. 2. Zwiększenie środków na cały BO 3. Dopuszczenie strony społecznej (NGO) do oceny wniosków. 4. Wielka kampania informacyjna (np taka jak w Warszawie - plakaty, reklamy wizualne w komunikacji publicznej, spoty w radiu i tv), realizowana np jako zadanie zlecone dla organizacji pozarządowych.
Magda
2015-12-14 20:41:52
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Uważam, że nie powinny być brane pod uwagę projekty, które dedykowane są wąskiej grupie obywateli i są zadaniami własnymi - ustawowymi miasta, takie jak droga, kanalizacja, łazienka w szkole. Eliminacja projektów budzi bardzo dużo zastrzeżeń, a argumentacja świadczy o niewiedzy bądź dużej uznaniowości Komisji.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Głosowanie jest jak najbardziej trafne, ale wszystkie poprawnie zgłoszone projekty powinny brać udział.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Wyeliminować zadania własne miasta takie, jak boiska szkolne, drogi, kanalizację i in. ultrastrukturę techniczną. Umożliwić dokonywanie poprawek we wniosku, tak aby wartościowe projekty nie przepadały z przyczyn formalnych.
bocian
2015-12-14 18:15:25

Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Remont ul.Młodej, remont szkoły astronomicznej w Kielcach.
szyb
2015-12-14 08:19:57
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Idea budżetu mi się podoba, sama forma już nie. Przede wszystkim wybór zadań przez komisję do głosowania jest nieprzewidywalny i powody odrzucania projektów są niezrozumiałe.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Myślę, że głosowanie na wiele projektów jest bez sensu. Jeśli ktoś chce wesprzeć jeden z (powiedzmy) pięciu projektów i zagłosuje na każdy z nich, to de facto jego głos na każdy z tych projektów jest nieznaczący. Jedynie zwiększa (nieznacznie) prawdopodobieństwo wygrania jednego z tych projektów a nie głosuje na konkretny cel. Teraz szkoły i inne instytucje angażują się w zbieranie głosów pod hasłem: zagłosuj też na nas, przecież nic nie tracisz, bo możesz jeszcze głosować na cokolwiek innego. Takie podejście tylko zwiększa szanse takiej instytucji a zmniejsza innych, mniejszych projektów, bez takiego poparcia.
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Ja osobiście wolę głosować przez Internet, ale jest wiele ludzi, których to przerasta. Musi być więcej urn do głosów papierowych, ale zabezpieczonych w taki sposób, aby nie było możliwości matactwa.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Możnaby spróbować podzielić projekty na dzielnice a przeliczenie głosów powinno mieć jakąś wagę (np. liczba mieszkańców dzielnicy / liczba mieszkańców Kielc) . Teraz wygrywają duże osiedla, które mocno angażują się w propagowanie swoich projektów. To tylko propozycja, należy ją gruntownie przemyśleć i może przeprowadzić symulacje jak wyglądałyby wyniki bazując na poprzednich latach.
c_k
2015-12-13 20:28:36
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Realizacja niektórych projektów powinna być obowiązkiem Miasta, a nie mobilizacją obywateli.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Rewitalizacja terenów zielonych z uwzględnieniem pomysłów lokalnych mieszkańców.
Rik
2015-12-13 10:51:10

Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Mieszkania socjalne
Sławomir Tamborowski
2015-12-13 08:43:11

Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Budowa w centrum miasta dworca komunikacji miejskiej, z którego będą odjeżdżały autobusy linii obsługujących miejscowości wokół Kielc tzw. linie unijne. Najlepiej gdyby takim dworcem był istniejący obiekt PKS przy ul. Czarnowskiej
Mieszkaniec Kielc
2015-12-13 00:28:50
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Zadania takie jak budowa boisk szkolnych nie powinny być finansowane z budżetu obywatelskiego.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Moim zdaniem budowa obiektów dla instytucji takich jak szkoły nie powinna być finansowana z BO, ponieważ oczywistym zadaniem miasta jest wyposażanie szkół w instrumenty rozwijające dzieci i młodzież,a BO powinien spełniać nigdzie nie ujęte potrzeby i oczekiwania Obywateli. Tymczasem obecnie BO służy do realizacji zadań, które powinny zostać zrealizowane z wykorzystaniem innych funduszy, jak np z środków na oświatę.
Szymon
2015-12-12 17:44:01
Jak oceniasz poprzednie edycje budżetu obywatelskiego?
Projekty, które nie były realizowane przez duże szkoły praktycznie nie miały szans. Niestety większość inwestycji realizowanych w ramach Budżety Obywatelskiego (oczywiście potrzebnych) nie powinno być realizowane w ramach tej inicjatywy, ponieważ są one zadaniami własnymi gminy. Boiska przy szkołach, place zabaw przy przedszkolach, bezpieczne przejścia to jednak w średniej wielkości europejskim mieście powinny być stale remontowane, udoskonalane i monitorowane w ramach bieżących inwestycji miejskich. Przed ewidentne braki w mieście w tym zakresie obywatele zgłaszali tego typu inwestycje w ramach BO.
Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Ograniczenie w ilości oddawanych głosów (np. do 5). Brak możliwości masowego rejestrowania kart do głosowania zbieranych przez wolontariuszy w formie papierowych (np. przez blokadę adresu IP komputera, z którego oddano więcej niż 5 głosów). Wysłanie głosu nie powinno zamykać możliwości głosowania na kolejne inwestycje później (jeżeli nie przekroczyło się limitu).
Czy głosowanie powinno odbywać się tylko przez internet?
Punkty do głosowania online ustawiane przez Urząd Miasta Kielce w szkołach, urzędach, kościołach, uczęszczanych placach, ulicach, centrach handlowych.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
Zarządzający miastem powinni wyciągać wniosku ze zgłaszanych projektów (np. jeżeli zgłoszono 15 projektów dot. placów zabaw przy przedszkolach to znaczy, że należy wykonać przegląd placów zabaw przy przedszkolach i zaplanować środki w budżecie na ich remont, modernizację itp). Powinna być możliwość zgłaszania inwestycji wieloletnich. Na stronie BO powinna być dostępna jedna mapa z wszystkimi zgłoszonymi inwestycjami (tak, aby każdy mógł zobaczyć inwestycje w swojej okolicy) Proces weryfikacji wniosków powinien być w pełni przejrzysty a odrzucenie wniosku powinno być uargumentowane.
Michal
2015-12-12 14:06:21

Jakie proponujesz zmiany w procedurze głosowania?
Zgodnie z sugestią, jeden głos na projekt duży i jeden głos na projekt mały.
Podaj swoje propozycje dotyczące kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?
W mojej opinii powinny być dopuszczone tylko projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Nie powinno być projektów jak np. remont szatni w szkole, które to służą mocno ograniczonej grupie mieszkańców.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE