JAK POWINIEN ZOSTAĆ ZAGOSPODAROWANY SKWER IM. IRENY SENDLEROWEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO?- III ETAP

Szanowni Kielczanie!
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety będącej trzecim etapem wspólnego projektowania i konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji skweru im. Ireny Sendlerowej przy ulicy Paderewskiego w Kielcach. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

MATERIAŁY KONCEPCYJNE

Obecnie przedstawiamy pierwszą konkretną koncepcję zagospodarowania skweru, sporządzoną w najlepszej wierze na podstawie wszystkich Państwa wypowiedzi. Oczywistym jest, że w niektórych aspektach zdania Mieszkańców są podzielone i nie ma absolutnie dominującej większości – w takich sytuacjach (wyniki ankiet są w sposób ciągły dostępne) przedstawiana koncepcja zakłada rozwiązania proporcjonalnie kompromisowe (strefowanie), przy zachowaniu spójności i logiki kompozycyjno – funkcjonalnej całości.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi rozwiązaniami i wypełnienie kolejnej ankiety. Uwagi mogą dotyczyć zarówno kwestii ogólnych, jak i dowolnie drobiazgowo szczegółowych – jesteśmy przygotowani na liczne poprawki.

Uwagi i wnioski składać także można w dowolnej formie elektronicznie, pisemnie, faxem lub telefonicznie:
- na adres: Biuro Planowania Przestrzennego UM Kielce, 25-514 Kielce, ul. Kozia 3 (można też złożyć w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1)
- e-mail: artur.hajdarowicz@um.kielce.pl
- fax: 41 34 44 788
- tel. stacjonarny: 41 36 76 361; 41 34 42 804
- tel. kom.: 695 050 665

Konsultacje III etapu trwają do 29 lutego 2016 r. – w tym czasie zorganizowana zostanie także publiczna dyskusja „na żywo”, o której miejscu i czasie powiadomimy odrębnym komunikatem. W kolejnym kroku dokonamy weryfikacji koncepcji zgodnie z Państwa życzeniami; w każdym następnym etapie (w tym sporządzanie projektu budowlanego) będziemy kontynuować konsultacje w dotychczasowej formule.

ZAGOSPODAROWANIE
Plansza ZIELENI
Plansza ZBIORCZA

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE