IDEA KIELCE: Wypowiedz się

Notatnik z długopisem leżący na blacie, pod nimi herb miasta Kielce i logo stowarzyszenia pactum

Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

Ankieta aktywna od 10.08.2022 r. do 22.08.2022 r.

Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie realizuje na zlecenie Miasta Kielce projekt pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie analizy potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi. Analiza dostarczy niezbędnych danych celem opracowania w/w Planu. Badanie ma na celu pozyskanie informacji o potrzebach organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Kielce oraz barier w ich realizacji. Prezentowane opracowanie będzie dotyczyć następujących elementów, tj. charakterystyki działających organizacji (forma prawna, działalność, zasoby), opisu sieci współpracy obejmującej relacje wewnątrz sektora jak również współprace międzysektorowe, charakterystyki obszarów rozwoju i zaangażowania organizacji pozarządowych, określenia założeń współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Projekt będzie realizowany do 2 września 2022 roku. Opracowanie będzie dostępne w formie elektronicznej oraz papierowej i przekazane do dyspozycji Miasta Kielce.


Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!

Jeżeli jesteś mieszkańcem Kielc i chcesz wypełnić ankietę wybierz przycisk poniżej:

Ankieta dla mieszkańców

Jeżeli jesteś przedstawicielem NGO i chcesz wypełnić ankietę wybierz przycisk poniżej:

Ankieta dla NGO