IDEA KIELCE: Wypowiedz się

PARK&RIDE

Szanowni kielczanie!
Poniżej prezentujemy wyniki internetowej ankiety dotyczącej budowy dużych wielopoziomowych parkingów na obrzeżach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. Koncepcja ta została przedstawiona szczegółowo w folderze informacyjnym – zamieszczonym w wersji elektronicznej poniżej oraz w wersji „papierowej”, kolportowanej w siedzibie Urzędu Miasta Kielce oraz siedzibach wybranych spółdzielni mieszkaniowych.

Jest już także dostępny Raport z I etapu konsultacji społecznych idei budowy parkingów wielopoziomowych na obrzeżach osiedli wielorodzinnych w Kielcach.
WYPOWIEDZI

Raport z I etapu konsultacji społecznych dotyczący budowy parkingów wielopoziomowych

Miasto planuje budować parkingi wielopoziomowe w ramach systemu park & ride na obrzeżach osiedli wielorodzinnych. Inwestycje mają uporządkować i uwolnić od samochodów przestrzeń między blokami, rozpocząć długofalowy proces rewitalizacji osiedli. Władze Kielc podkreślają, że warunkiem realizacji planu jest uzyskanie akceptacji mieszkańców.

W wyniku konsultacji miasto rezygnuje z budowy co najmniej dwóch parkingów wielopoziomowych - po północnej stronie ul. Sandomierskiej, od strony osiedla oraz u zbiegu ul. Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej. Nowe koncepcje przygotowane będą dla lokalizacji u zbiegu ul. Jesionowej i Toporowskiego oraz ul. Warszawskiej i Orkana, w przypadku których jest też dużo uwag. Jeżeli także nowe propozycje nie będą akceptowane, to nie dojdzie do ich realizacji.

Nad pozostałymi lokalizacjami trzeba będzie jeszcze popracować, zapowiada dyrektor Wydziału Spraw Przestrzennych Urzędu Miasta Kielce - Artur Hajdorowicz, uwzględnić uwagi mieszkańców, a następnie ponownie przedstawić je w ramach konsultacji społecznych. Wnioski z I etapu konsultacji społecznych znajdą odzwierciedlenie w przeprojektowanych koncepcjach parkingów wielopoziomowych. Wydział Spraw Przestrzennych planuje wykonać te pracę w ciągu dwóch miesięcy. Kolejny etap konsultacji ma się zakończyć jeszcze przez wakacjami.
RAPORT Z I ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 RAPORTU - PROTOKOŁY ZE SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI ZAŁĄCZNIK NR 2 RAPORTU - ANALIZA ANKIETY INTERNETOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 RAPORTU - LISTA KORESPONDENCJI ZAŁĄCZNIK NR 4 - BADANIE OPINII PUBLICZNEJ

WYNIKI ANKIETY:
FOLDER INFORMACYJNY: