IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1401936841


Wnioski, uwagi i postulaty można wnosić do 3.03.2017 r.

Prezydent Miasta Kielce informuje o spotkaniach z mieszkańcami w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych idei budowy wielopoziomowych parkingów na obrzeżach osiedli mieszkaniowych. Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

- 17.02.2017 r. godz. 17.45; siedziba Ś.S.M. ul. Warszawska 155.
- 24.02.2017 r. godz. 17.30; Klub osiedlowy Polonez ul. Pocieszka 17.

Dyskusja dotyczyć będzie dwóch lokalizacji, co do których mieszkańcy mieli najwięcej obiekcji. Chodzi o propozycję na osiedlu Sady, gdzie parking miał powstać przy skrzyżowaniu ulic Toporowskiego - obecnie Marszałkowskiej oraz ul. Jesionowej. Koncepcję zmieniono i dodatkowo wybrano dwie nowe lokalizacje. Drugi parking planowany był na Uroczysku - w narożniku ulic Warszawskiej i Orkana. W tym przypadku urzędnicy przygotowali propozycję alternatywną.

Pierwotnie idea budowy parkingów wielopoziomowych zakładała 8 lokalizacji w Kielcach. Miasto zrezygnowało zupełnie z obiektów po północnej stronie ulicy Sandomierskiej oraz w pobliżu ulic Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej. Po spotkaniu z mieszkańcami osiedla Podkarczówka, dołożono natomiast propozycję ulokowania parkingu na rogu ulic Krakowskiej i Podklasztornej. Zatem obecnie mowa jest o siedmiu lokalizacjach w mieście.

W ciągu najbliższych miesięcy urzędnicy powinni przygotować ostateczne lokalizacje. Wtedy przystąpią do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski, uwagi i postulaty można wnosić również:
- w tradycyjnej wersji pisemnej na adres: Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 25-514 Kielce, ul. Kozia 3,
- pocztą elektroniczną: artur.hajdarowicz@um.kielce.pl

Termin składania uwag upłynął 03.03.2017 r.