IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1403584134

WYNIKI ANKIETY

Wariant A - przestrzeń reprezentacyjna placu związana bezpośrednio z budynkiem dworca


Wariant B - przestrzeń reprezentacyjna placu połączona w jedną całość ze strefą przystanków
Ankieta aktywna w dniach 09.10.2018 r.- 09.11.2018 r.