IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1400829590

BADANIE SATYSFAKCJI PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety rozszerzającej skalę prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach badań satysfakcji pasażerów komunikacji zbiorowej. Dziękujemy, że zechcieliście poświęcić chwilę, aby przyczynić się do poprawy systemu transportowego w mieście

Wyniki naszej ankiety zostaną przekazane do Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach oraz wykonawcy prowadzącemu kompleksowe badania ruchu (o których więcej informacji znajdziecie pod adresem: http://badaniaruchu.pl/kielce/).

WYNIKI ANKIETY

W takiej samej skali proszę ocenić swoją satysfakcję z poszczególnych aspektów funkcjonowania komunikacji miejskiej: