IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1400753478
plik foto id: 1400753476
plik foto id: 1400753475
plik foto id: 1400753474
plik foto id: 1400753473
plik foto id: 1400753562
plik foto id: 1400753477

JAK POWINIEN ZOSTAĆ ZAGOSPODAROWANY SKWER IM. IRENY SENDLEROWEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO?

Zmiana sposobu zagospodarowania śródmiejskiego skweru im. Ireny Sendlerowej przy ulicy Paderewskiego jest jednym z zadań rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w najbliższych latach. Planujemy zdecydowanie odmienić to miejsce, na bazie wizji programowo – przestrzennej wykreowanej wspólnie z kielczanami. Intensywne i szczegółowe konsultacje społeczne będą miały miejsce po wakacjach, we wrześniu; pojawią się wtedy dwa różne warianty koncepcyjne do dyskusji. Koncepcja ostateczna zostanie sporządzona na bazie wrześniowych konsultacji do końca roku – i też będzie przedmiotem weryfikacji społecznej. Jednak teraz - na dobry początek – chcielibyśmy poznać bardzo ogólne preferencje mieszkańców co do przyszłego charakteru tego miejsca. Można je urządzić pięknie na różne sposoby, w zależności od pewnych założeń (pierwsze: istniejący drzewostan do zachowania). Prosimy o odpowiedź na kilka pytań – dialog będzie kontynuowany…
Wyniki ankiety Wypowiedzi

Wyniki Ankiety