JAK POWINIEN ZOSTAĆ ZAGOSPODAROWANY SKWER IM. IRENY SENDLEROWEJ PRZY UL. PADEREWSKIEGO - II ETAP?

Szanowni Kielczanie!
Kontynuujemy wspólne projektowanie skweru im. Ireny Sendlerowej – dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, pierwszą ankietę wypełniło aż 2488 osób! Poprzednia ankieta dotyczyła kwestii ogólnych i nie wyczerpała tematu (w wielu przypadkach nie dała odpowiedzi jednoznacznej) a obecna też nie jest ostatnia. Tym razem chcielibyśmy skupić się na kilku kluczowych dla projektu elementach.

Debata na temat zagospodarowania skweru im. Ireny Sendlerowej
przy ul. Paderewskiego odbędzie się w piątek 25 września o godz. 17:00 w Instytucie Design’u przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach.

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Inspiracją przy tworzeniu założeń dla projektu skweru im. Ireny Sendelrowej była swoista antyteza rynku miejskiego w odniesieniu do proporcji powierzchni utwardzonych i naturalnej zieleni. W przypadku skweru pragniemy te proporcje odwrócić ale jednocześnie chcielibyśmy wykreować miejsce chętnie odwiedzane i użytkowe a nie sterylny park jedynie 'do oglądania'. Przeprowadzona ankieta i zamieszczone komentarze wstępnie definiują założenia i podstawowe elementy programu funkcjonalnego:

Ogród piękna ciszy i spokoju ze strefą aktywności i integracji.
W przestrzeni skweru ma się znaleźć przestrzeń wyjątkowa, cicha, do spokojnego wypoczynku wśród zróżnicowanej zieleni, w cieniu drzew i lekkim osłonięciu od gwaru miasta. Gdzie można w spokoju posiedzieć przeczytać książkę, wyciszyć się, czy choć na chwilę przystanąć w pędzie dnia codziennego. Jednocześnie skwer powinien pozwalać na integrację różnych grup społecznych i osób w różnym wieku, dać możliwość aktywnego spędzania czasu. Aby sprostać tym skrajnym oczekiwaniom skwer zostanie podzielony na dwie strefy użytkowe (strefa ciszy i strefa aktywności). Miejsce ich styku wytworzy niejako strefę pośrednią (centralną), gdzie te różne formy spędzania czasu się przenikają i wzajemnie uzupełniają a której charakter mógłby się zmieniać okazjonalnie w zależności od potrzeb. Charakter istniejącej zieleni oraz relacje z elementami otoczenia wskazują lokalizacje strefy aktywności od strony rzeki a strefy ciszy bliżej ulicy Paderewskiego. Wzajemne proporcje obu stref do ustalenia w ramach dalszych konsultacji.

Kompozycja zieleni - swobodna i naturalistyczna.
Bezwzględnie należy chronić istniejące drzewa uzupełniając skwer kolejnymi nasadzeniami. Nie planujemy żadnych wycinek istniejących drzew (poza egzemplarzami uschniętymi lub chorymi). W ramach projektowanego wnętrza zieleń ma mieć charakter dominujący. Przez różnorodność form i gatunków powinna budować przestrzeń skweru podkreślając i definiując jego funkcję. Jej kompozycja powinna umożliwiać głęboki wgląd od strony rzeki (zieleń niska w powiązaniu z podniesionymi koronami drzew) i stopniowo narastać tworząc barierę od ulicznego hałasu.

Skwer powinien być odizolowany od strony ulicy a otwierać się na rzekę.
Wchodząc w obręb skweru od strony ul. Paderewskiego powinno się mieć poczucie przekroczenia granicy dwóch światów. Skwer powinien niejako 'zahaczać' o nadrzeczy bulwar tak aby jego przestrzeń mogła stać się niejako jego częścią - kolejnym przystankiem na 'zielonej' trasie spacerowej wzdłuż Silnicy.

Uniwersalny charakter.
Skwer należy projektować dla maksymalnie szerokiego grona użytkowników - poczynając od dzieci, poprzez młodzież i osoby dorosłe a na seniorach kończąc. Nie należy zapominać również o osobach niepełnosprawnych. Skwer ma być miejscem spotkań i integracji. Nie powinien w sposób szczególny preferować żadnej grupy użytkowników.

Element wody.
W każdym założeniu ogrodowym element wody jest niezbędny. Może to być klasyczna fontanna lub kran z wodą pitną czy chociażby poidełko dla ptaków. Kwestia do doprecyzowania w ramach konsultacji.

Psie sprawy.
Posiadanie psa to przywilej ale również obowiązki. Czy sprzątanie po nich to obowiązek miasta czy może jedynie ich właścicieli? Od problemu nie da się uciec i należy go rozwiązać. Kwestia psiej toalety do doprecyzowania w ramach dalszych konsultacji.

Plac zabaw.
Niewielki i odizolowany - ale jaki powinien mieć charakter? Klasyczna piaskownica, huśtawki i karuzela, a może coś niepowtarzalnego? Tylko dla najmłodszych czy również dla tych nieco starszych? Kwestia do doprecyzowania w ramach dalszych konsultacji.

Przy projektowaniu przestrzeni skweru niezwykle ważne będą podstawowe elementy wyposażenia. Planujemy organizację dużej ilości miejsc do siedzenia, w postaci różnego typu ławek i siedzisk z oparciami. Chcielibyśmy stworzyć zarówno spokojne enklawy dla szukających ciszy i spokoju (pojedyncze ławki, leżanki) jak również siedziska ze stolikami i saloniki wypoczynkowe sprzyjające rozmowie (mniejsze i większe grupy ławek) oraz innej aktywności (spotkanie, posiłek, gry itp.). Przy ścieżce rowerowej zakładamy lokalizacje stojaków rowerowych. W tamten rejon (po wschodniej stronie ścieżki) chcielibyśmy przenieść istniejący pomnik i zlokalizować tablicę upamiętniającą patronkę skweru. We wschodniej części znajdzie się również miejsce na wolne od nasadzeń trawniki. Odpowiednie oświetlenie (ciągów komunikacyjnych i dekoracyjne) oraz odpowiednia ilość koszy na śmieci wydaje się być sprawą oczywistą.

Zakładamy pozostawienie wygodnego przejścia wzdłuż południowej pierzei skweru (szybki tranzyt) jak i obu utrwalonych kierunków diagonalnych (północ-południe, wschód-zachód). Przy planowaniu docelowego rozwiązania skweru należy uwzględnić również szereg ograniczeń. Najistotniejszym z nich jest centralna lokalizacja podczyszczalni wód deszczowych, która wymaga cyklicznego czyszczenia i dojazdu specjalistycznego sprzętu. Nie bez wpływu na projekt pozostaje również przebiegająca w południowej części magistrala ciepłownicza z dwiema wyniesionymi komorami. Kolejnym elementem jest również droga konieczna (prawo przejazdu i przechodu) do istniejących kamienic. Przebiega ona częściowo po działce miejskiej, ale również przez działki prywatne, co niestety uniemożliwia ich zagospodarowanie ze środków publicznych (nawet przy jednomyślnej zgodzie właścicieli). W związku z powyższym niemożliwe jest również całkowite wyeliminowanie ruchu pojazdów w tym rejonie.

Dobrym pomysłem na uatrakcyjnienie skweru (oazy ciszy i spokoju) mogła by być organizacja stałej półki bookcrossingowej (akcja 'Uwolnij książkę!'). Otwartym pomysłem jest organizacja darmowego hotspotu w rejonie skweru. Być może należy zaplanować miejsce (altana, podest) sprzyjające organizacji okazjonalnych spotkań większej grupy ludzi (spotkania autorskie, odczyty, warsztaty, pokazy, prezentacje, turnieje, spektakle). Zapraszamy do wypełnienia ankiety i dzielenia się własnymi przemyśleniami i pomysłami. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję.

Plansza IDEI
Plansza UWARUNKOWAŃ

Poniżej zamieszczono przykładową koncepcję zagospodarowania skweru opierającą się na założeniu podziału na strefy funkcjonalne. Podkreślamy, że nie jest to koncepcja będąca przedmiotem konsultacji a jedynie jeden z wielu możliwych sposobów zagospodarowania skweru.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE