WYPOWIEDZ SIĘ NA TEMAT PLATFORMY SMART CITY!

W związku z projektem Platformy Smart City realizowanym przez Urząd Miasta Kielce zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 14:00 w Kieleckim Parku Technologicznym w Sali Dolina Krzemowa . Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu!

Podczas spotkania będzie można zapoznać się w praktyce z obecnie funkcjonującymi rozwiązaniami w Urzędzie Miasta Kielce związanymi z partycypacją społeczną oraz udostępnianiem informacji przestrzennej.

Poniżej zamieszczamy ogólne informacje dotyczące Platformy Smart City oraz ankietę, dzięki której będziecie mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec projektu.


Rejestracja uczestników zakończy się 31 marca o godzinie 12:00.

O platfomie Smart City...

Platforma Smart City to planowany szeroko dostępny system informatyczny umożliwiający efektywne integrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie, wizualizowanie oraz udostępnianie danych przestrzennych w celu świadczenia e-usług publicznych, monitorowanie w ujęciu przestrzennym wskaźników rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia oraz wspierania procesów zarządczych i decyzyjnych w mieście Kielce.

Cele stawiane przed Platformą Smart City:


- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przez zapewnienie efektywnego i szerokiego dostępu do informacji publicznych z zakresu rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia.

- Rozwój partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem przez udostępnienie odpowiednich e-usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców.

- Wsparcie procesów zarządzania i podejmowania decyzji w mieście Kielce.

- Integracja strategii i polityk miejskich przez zapewnienie efektywnego dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych oraz wskaźników rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia.

- Usprawnienie wymiany danych przestrzennych pomiędzy Urzędem Miasta Kielce, a jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi.

- Interoperacyjność usług i danych przestrzennych z węzłami Infrastruktury Informacji Przestrzennej (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim).

Co już mamy?

Miejski System Informacji Przestrzennej obecnie udostępnia następujące e-usługi publiczne:


Zgłaszanie projektów budżetu obywatelskiego online
Usługa udostępniana przez serwis internetowy budżetu obywatelskiego umożliwiająca zgłaszanie projektów oraz publikację zgłoszeń (wszystkich i zweryfikowanych).

Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego online
Usługa udostępniana przez serwis internetowy budżetu obywatelskiego umożliwiająca głosowanie, dodawanie głosów oddanych w formie tradycyjnej, zliczanie głosów i publikację wyników.

Geoportal
Geoportal oferuje usługi podstawowe usługi INSPIRE oraz dodatkowe, w tym: przeglądanie i wyszukiwanie danych przestrzennych, narzędzia pomiarowe, wyznaczanie trasy, drukowanie.

Sprawdzanie miejsca głosowania
Narzędzie: Sprawdź gdzie głosujesz. Geoportal oferuje usługę sprawdzania przynależności do obwodu wyborczego oraz miejsca głosowania (wg adresu lub numeru PESEL). Lokal wyborczy można pokazać na mapie.

Pobieranie punktów adresowych
Narzędzie: Pobierz punkty adresowe. Z poziomu geoportalu możliwe jest pobranie wszystkich punktów adresowych na terenie miasta Kielce w formacie CSV

Serwis internetowy „Konsultacje społeczne”
Serwis wspomagający konsultacje społeczne na każdym etapie (prezentacja tematu, zbieranie wniosków, przedstawienie koncepcji, informowanie o wyniku).

Serwis internetowy „Wypowiedz się”
Portal informujący o projektach / działaniach urzędu i zbierający opinie/uwagi mieszkańców (ankieta – formularz internetowy)

Serwis internetowy „Zrównoważone miasto”
Portal informujący mieszkańców o stanie miasta przez publikacje wskaźników, map i opisów.

Portal komunikacji i współpracy pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami „Idea Kielce”
Portal komunikacji i współpracy pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami. Jest platformą bazową dla Wypowiedz się!, Zrównoważone miasto, Konsultacje społeczne

Katalog metadanych geoinformacyjnych
Realizacja usługi katalogowej CSW (jako klient i serwer).

Usługa Web Map Service
Narzędzie: WMS Usługa przeglądania danych przestrzennych, umożliwiająca podczytywanie udostępnianych map w aplikacjach zewnętrznych, zgodnie ze standardem OGC WMS.

Portal informacyjny o GIS
Portal o GIS – informacje podstawowe o GIS oraz opis MSIP

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Pobieranie metadanych geoinformacyjnych
XML
Pobieranie plików metadanych


Miasto Kielce od 2009 roku monitoruje również rozwój miasta w formie szczegółowych wskaźników. Czytaj więcej

Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat:

- danych przestrzennych, informacji oraz map, które powinny być udostępniane przez Miasto Kielce z wykorzystaniem różnego rodzaju serwisów internetowych,

- wskaźników dla usług miejskich i jakości życia, które powinny być udostępniane przez Miasto Kielce,

- funkcjonalności Geoportalu, aplikacji mobilnych i innych serwisów miejskich,

- pożądanych e-usług publicznych.

Grafika wektorowa: Freepik
Opracowanie graficzne: zespół Idea Kielce

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE