IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1401075658

WYPOWIEDZ SIĘ NA TEMAT PLATFORMY SMART CITY!

W związku z projektem Platformy Smart City realizowanym przez Urząd Miasta Kielce zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. o godzinie 14:00 w Kieleckim Parku Technologicznym w Sali Dolina Krzemowa . Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu!

Podczas spotkania będzie można zapoznać się w praktyce z obecnie funkcjonującymi rozwiązaniami w Urzędzie Miasta Kielce związanymi z partycypacją społeczną oraz udostępnianiem informacji przestrzennej.

Poniżej zamieszczamy ogólne informacje dotyczące Platformy Smart City oraz ankietę, dzięki której będziecie mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec projektu.

Rejestracja uczestników zakończy się 31 marca o godzinie 12:00.
INFORMACJE OGÓLNE

O platfomie Smart City...

Platforma Smart City to planowany szeroko dostępny system informatyczny umożliwiający efektywne integrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie, wizualizowanie oraz udostępnianie danych przestrzennych w celu świadczenia e-usług publicznych, monitorowanie w ujęciu przestrzennym wskaźników rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia oraz wspierania procesów zarządczych i decyzyjnych w mieście Kielce.

Cele stawiane przed Platformą Smart City:


- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przez zapewnienie efektywnego i szerokiego dostępu do informacji publicznych z zakresu rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia.

- Rozwój partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem przez udostępnienie odpowiednich e-usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców.

- Wsparcie procesów zarządzania i podejmowania decyzji w mieście Kielce.

- Integracja strategii i polityk miejskich przez zapewnienie efektywnego dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych oraz wskaźników rozwoju miasta, usług miejskich i jakości życia.

- Usprawnienie wymiany danych przestrzennych pomiędzy Urzędem Miasta Kielce, a jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi.

- Interoperacyjność usług i danych przestrzennych z węzłami Infrastruktury Informacji Przestrzennej (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim).

Co już mamy?

Miejski System Informacji Przestrzennej obecnie udostępnia następujące e-usługi publiczne:

Miasto Kielce od 2009 roku monitoruje również rozwój miasta w formie szczegółowych wskaźników. Czytaj więcej
Chcemy poznać oczekiwania mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat:

- danych przestrzennych, informacji oraz map, które powinny być udostępniane przez Miasto Kielce z wykorzystaniem różnego rodzaju serwisów internetowych,

- wskaźników dla usług miejskich i jakości życia, które powinny być udostępniane przez Miasto Kielce,

- funkcjonalności Geoportalu, aplikacji mobilnych i innych serwisów miejskich,

- pożądanych e-usług publicznych.
plik foto id: 1401080144
Grafika wektorowa: Freepik
Opracowanie graficzne: zespół Idea Kielce