IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406200650

LOGO
KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania na projekt logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Zwyciężyło logo nr 44 Pani Aleksandry Pałgan, na które oddano 152 głosy.

Logo dla Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia graficzne ujecie grupy ludzi prowadzącej naradę. Jest to dobre oddanie założeń Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, którego celem jest właśnie prowadzenie dialogu między mieszkańcami, z którego ma wynikać wspólne dobro ogółu. Symbolizuje również budowanie i zacieśnianie relacji w lokalnej społeczności.

Nowe logo KBO będzie wykorzystywane do wszelkich działań związanych z promocją idei budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców Kielc. Będą nim oznaczane powstałe w ramach KBO projekty, przedmioty i działania promocyjne, których pomysłodawcami są mieszkańcy Kielc.

WYNIKI

Liczba poddanych pod głosowanie propozycji LOGO: 45
Suma wszystkich głosów: 1044

LOGO NR 1

Otrzymanych głosów: 13

1.25%

LOGO NR 2

Otrzymanych głosów: 9

0.86%

LOGO NR 3

Otrzymanych głosów: 6

0.57%

LOGO NR 4

Otrzymanych głosów: 18

1.72%

LOGO NR 5

Otrzymanych głosów: 56

5.36%

LOGO NR 6

Otrzymanych głosów: 9

0.86%

LOGO NR 7

Otrzymanych głosów: 5

0.48%

LOGO NR 8

Otrzymanych głosów: 71

6.80%

LOGO NR 9

Otrzymanych głosów: 6

0.57%

LOGO NR 10

Otrzymanych głosów: 2

0.19%

LOGO NR 11

Otrzymanych głosów: 36

3.45%

LOGO NR 12

Otrzymanych głosów: 1

0.10%

LOGO NR 13

Otrzymanych głosów: 1

0.10%

LOGO NR 14

Otrzymanych głosów: 0

0.00%

LOGO NR 15

Otrzymanych głosów: 0

0.00%

LOGO NR 16

Otrzymanych głosów: 11

1.05%

LOGO NR 17

Otrzymanych głosów: 27

2.59%

LOGO NR 18

Otrzymanych głosów: 0

0.00%

LOGO NR 19

Otrzymanych głosów: 65

6.23%

LOGO NR 20

Otrzymanych głosów: 18

1.72%

LOGO NR 21

Otrzymanych głosów: 128

12.26%

LOGO NR 22

Otrzymanych głosów: 19

1.82%

LOGO NR 23

Otrzymanych głosów: 20

1.92%

LOGO NR 24

Otrzymanych głosów: 6

0.57%

LOGO NR 25

Otrzymanych głosów: 11

1.05%

LOGO NR 26

Otrzymanych głosów: 1

0.10%

LOGO NR 27

Otrzymanych głosów: 0

0.00%

LOGO NR 28

Otrzymanych głosów: 0

0.00%

LOGO NR 29

Otrzymanych głosów: 101

9.67%

LOGO NR 30

Otrzymanych głosów: 55

5.27%

LOGO NR 31

Otrzymanych głosów: 41

3.93%

LOGO NR 32

Otrzymanych głosów: 0

0.00%

LOGO NR 33

Otrzymanych głosów: 27

2.59%

LOGO NR 34

Otrzymanych głosów: 1

0.10%

LOGO NR 35

Otrzymanych głosów: 14

1.34%

LOGO NR 36

Otrzymanych głosów: 3

0.29%

LOGO NR 37

Otrzymanych głosów: 22

2.11%

LOGO NR 38

Otrzymanych głosów: 11

1.05%

LOGO NR 39

Otrzymanych głosów: 1

0.10%

LOGO NR 40

Otrzymanych głosów: 46

4.41%

LOGO NR 41

Otrzymanych głosów: 25

2.39%

LOGO NR 42

Otrzymanych głosów: 0

0.00%

LOGO NR 43

Otrzymanych głosów: 2

0.19%

LOGO NR 44

Otrzymanych głosów: 152

14.56%

LOGO NR 45

Otrzymanych głosów: 4

0.38%