IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406713413

Wybierzmy wspólnie lokalizacje dla stu nowych ławek w śródmieściu!

projekt realizowany w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Ankieta aktywna od 25.05.2023 r. do 15.06.2023 r.

 

Ławka to nie tylko relaks na skwerze – to również np. miejsce odpoczynku seniora w drodze ze sklepu do domu.

Sami wiecie najlepiej, gdzie przydałaby się nowa ławka/ławki – wskażcie nam te miejsca!

Lokalizację ławki można zgłosić również za pośrednictwem aplikacji UlepszaMY Kielce, w dziale Zbieramy dane > Dodaj ławkę!

Słynny duński urbanista Jan Gehl twierdzi, że "dobrze funkcjonujące obszary miasta oferują wiele okazji do siedzenia". Dobrze zorganizowane śródmieście to nie tylko obszar „załatwiania spraw”, ale też, po prostu, miejsce atrakcyjne do przebywania w nim – spędzania czasu na spacerach, spotkaniach, obszar z priorytetem wygody dla pieszych (piesi są podstawowym generatorem „życia” centrów miast), w tym osób potrzebujących miejsc odpoczynku (starszych, o ograniczonej sprawności). Jednym ze środków do osiągnięcia takiego celu jest właściwe nasycenie przestrzeni miejscami do siedzenia. W śródmieściu Kielc jest wiele obszarów, w których miejsc do siedzenia dotkliwie brakuje.

Projekt obejmuje szeroko rozumiane śródmieście czyli obszar ograniczony ulicami Armii Krajowej, Żelazna, Zagnańska, Pocieszka, al. Tysiąclecia PP, al. Solidarności, Źródłowa, Tarnowska, Wojska Polskiego i Krakowska.

Ławki mogą zostać ustawione w pasach drogowych oraz obszarach zieleni i innych będących we władaniu miasta Kielce.

 

Miejsca zgłoszone za pośrednictwem formularza online

plik foto id: 1406769601

Jednym ze zwycięskich projektów zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego realizowanych obecnie przez miasto jest „100 nowych ławek dla śródmieścia w lokalizacjach wybranych z udziałem mieszkańców”. Zgodnie z intencją wnioskodawcy istotą projektu jest, by kielczanie sami wskazali, gdzie najbardziej brakuje im miejsc do siedzenia. Obszar śródmieścia rozumiany jest przy tym szeroko – jego granicami są ulice: Pocieszka, Tysiąclecia PP, Solidarności, Źródłowa, Tarnowska, Wojska Polskiego, Miodowicza, Krakowska, Armii Krajowej, Żelazna, Gosiewskiego. 1 Maja, Zagnańska i Krzywa.

Kielczanie zostali poproszeni o wskazywanie lokalizacji dla nowych ławek za pośrednictwem narzędzia „Wypowiedz się” na platformie Idea.kielce oraz strony i aplikacji UlepszaMy Kielce. Stosowna informacja o powyższym została rozesłana do wszystkich kieleckich mediów. Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o konsultacjach zostali też powiadomieni seniorzy korzystający z oferty klubów seniora.

Zgłaszane były lokalizacje zarówno dla grup ławek jak i ławek pojedynczych. Za pośrednictwem UlepszaMy Kielce wpłynęło 56 prawidłowych propozycji (część zgłaszających wskazywała lokalizacje poza śródmieściem), za pośrednictwem ankiety Wypowiedz się 43 prawidłowe zgłoszenia. Zostały również wzięte pod uwagę sugestie pojawiające się w komentarzach na facebooku.

Kielczanie wskazali lokalizacje w następujących miejscach: ulice – Piotrkowska, Planty, Okrzei, 1 Maja, Czarnowska, Panoramiczna, Żelazna, Paderewskiego, Sienkiewicza, Silniczna, Kozia, Leśna, św. Leonarda, Bodzentyńska, Żytnia, Karczówkowska, Parkowa, Chęcińska, Ogrodowa, Zamkowa, Solna, Kapitulna, Jana Pawła II, Krakowska, Wojska Polskiego, Prosta, Śniadeckich, IX Wieków Kielc, Tysiąclecia PP, Starodomaszowska, Radiowa, Warszawska, Solidarności, Zagórska, Astronautów, Kopernika, Winnicka, plac Moniuszki, Rynek, park Staszica, park Dolina Silnicy, skwery: Krawczyńskiego, Szarych Szeregów, Bularskiego, ścieżka spacerowa Szaniawskiego.

Najwięcej powtarzających się zgłoszeń dotyczyło ścieżki Szaniawskiego na Wzgórzu Zamkowym (11) rejonu osiedla między ulicami Zagórską a Kopernika (14) oraz ulicy Sienkiewicza (11, w tym placyk na roku ulic Sienkiewicza i Paderewskiego – 4).

Wyniki pokazały, że ławek brakuje m.in. na kilku odcinkach kieleckiego deptaka, jednak ze względu na konieczność zachowania spójności ich wyglądu zdecydowano ulicę Sienkiewicza wyłączyć z tego projektu (z jednym wyjątkiem – placyku na rogu Paderewskiego). W przypadku kieleckiego deptaka rozważone zostanie dokupienie z budżetu miasta ławek takiego modelu, który już w tej przestrzeni funkcjonuje.

Przygotowując, po wizji lokalnej w terenie, ostateczną listę 100 propozycji lokalizacji, wyłączono z analiz wnioski dotyczące przestrzeni objętych innymi projektami (parki Staszica i Dolina Silnicy, przebudowa 13 ulic w ramach projektu realizowanego z środków rządowego programu Polski Ład).

Wybrane lokalizacje 100 nowych ławek:

 • ścieżka spacerowa bp Szaniawskiego - 7 ławek na odcinku od placu NMP do pomniczka poświęconego gen. Sikorskiemu
 • ulica Zamkowa - 5 ławek (12): dwie na wysokości pałacyku Zielińskiego, dwie przy chodniku łączącym ulicę z pałacykową basztą oraz jedna załomie muru okalającego Instytut Dizajnu (prostopadle do ulicy - pod tablicą)
 • narożnik ulic Małej i Kapitulnej - 2 ławki (14):
 • narożnik ulic Dużej i Czerwonego Krzyża - 1 ławka (15),
 • ulica Jana Pawła II - 2 ławki (17): przed Muzeum Lat Szkolnych Żeromskiego oraz przy przystanku autobusowym obok wejścia do parku miejskiego
 • ulica Leśna - 3 ławki (20): jedna przed krzewem oddzielającym chodnik ulicy Leśnej od placu Konstytucji 3 Maja oraz, w związku z zasadzeniem tam drzew w ramach projektu "300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic", dwie przed ścianą parkingu wielopoziomowego
 • ulica Piotrkowska - 2 ławki (22): jedna obok pomnika ofiar pogromu i jedna pod filarami parkingu wielopoziomowego
 • ulica Kozia - 1 ławka (23): na zamknięciu ulicy, przy skarpie między Kozią a al. IX Wieków Kielc
 • Planty - 2 ławki (25): przed galerią Planty
 • placyk na rogu ulic Sienkiewicza i Paderewskiego, gdzie rośnie 6 czerwonych kasztanowców - 4 ławki (29): dwie pary, umiejscowione, na co zwracają uwagę zgłaszający, w cieniu drzew
 • Aleja IX Wieków Kielc - 3 ławki (32): dwie na wysokości parkingu koło szpitala miejskiego, w miejscach "partyzanckich" substytutów ławek i jedna obok Menory (z lewej strony, z boku)
 • Czarnowska - 1 ławka (33): obok parkingu kiss and ride
 • 1 Maja - 3 ławki (36): dwie w rejonie budynku InCity, jedna w rejonie przejścia podziemnego
 • Okrzei - 5 ławek (41): jedna przed biblioteką, dwie vis a vis kamienicy narożnej z al. IX Wieków, jedna przy chodniku między ulicą a mostkiem na Silnicy oraz jedna obok kapliczki z krzyżem czyli w miejscu, gdzie park ma odnogę stykającą się z ulicą Okrzei
 • Warszawska - 4 ławki (45): dwie na odcinku, gdzie jest ogrodzenie Kapucynów, jedna przy pasie zieleni między ulicą Przecznica a al. IX Wieków i jedna po drugiej stronie ulicy - vis a vis galerii Korona
 • Radiowa - 4 ławki (49): trzy przy pasie zieleni od strony szkół i jedna za przejściem dla pieszych obok ronda:
 • aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego - 1 ławka (50): na wysokości boiska IV LO
 • aleja Solidarności (strona zachodnia) - 4 ławki (54): dwie przy pasie zieleni między al. IX Wieków a ul. Niską, jedna obok wylotu ulicy Starodomaszowskiej i jedna w rejonie skrzyżowania z al. Tysiąclecia PP (obok Aldiego)
 • ulica Starodomaszowska - 2 ławki (56): w miejscu, gdzie jest zadrzewiona działka (potencjalny park kieszonkowy)
 • ulica Kościuszki - 3 ławki (59): jedna przed oddziałem dziennym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i dwie na wysokości Domu Spółdzielczości Pracy
 • ulica Kopernika - 4 ławki (63): dwie na wysokości parkingu KCK i dwie vis a vis szkoły
 • ulica Winnicka i skwer Krawczyńskiego - 6 ławek (69): cztery w głębi skweru (w tym vis a vis dawnej fontanny) i dwie od strony ulicy
 • ulica Astronautów - 2 ławki (71) w pasie zieleni, w tym jedna obok przedszkola
 • plac Moniuszki - 2 ławki (73): przy chodniku między jezdnią a skarpą KCK
 • ulica Zagórska - 11 ławek (84): jedna przy przystanku autobusowym, dwie przy ulicy, na wysokości budynków Zagórska 5 i Zagórska 11, sześć w zielonym pasażu między ulicami Zagórską a Astronautów, jedna w podwórzu między zapleczem Winnicy a Biedronką i jedna w podwórzu od strony ul Źródłowej
 • ulica Prosta - osiedle Czarnockiego - 1 ławka (85): miejska działka między szkołą a DPS im. Malskiej
 • ulica Wojska Polskiego - 2 ławki (87): jedna przed przychodnią (Wojska Polskiego 5), gdzie będą też dosadzone drzewa w ramach projektu "300 drzew" i jedna przed Centrum Organizacji Pozarządowych
 • ulica Krakowska - 1 ławka (88): u wylotu ulicy, od strony Wzgórza Karscha, przy zieleńcu
 • ulica Chęcińska - 5 ławek (93):
 • ulica Karczówkowska - 2 ławki (95): w pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia kościoła
 • ulica Parkowa - 1 ławka (96): na zakręcie ulicy, na granicy z Orlenem
 • ulica Żytnia - 3 ławki (99): jedna przy przystanku busów od strony północnej, jedna przy starej jezdni ulicy Żytniej, na wysokości traktu prowadzącego do ulic Równej i Złotej i jedna po południowej stronie ulicy na wysokości apteki (jako przedłużenie przystanku - brakuje tam miejsc do siedzenia):
 • Żelazna - 1 ławka (100): przy przystanku bus

 

Obecnie trwa weryfikacja ww. lokalizacji przez Miejski Zarząd Dróg.