IDEA KIELCE: Wypowiedz się

REGULAMIN SERWISU „WYPOWIEDZ SIĘ!”

działającego w ramach Platformy Aktywnej Współpracy „IDEA Kielce”

 1. Serwis „WYPOWIEDZ SIĘ!” (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25 – 303 Kielce, NIP 657-046-28-41 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Każdy Użytkownik Serwisu przed rozpoczęciem korzystania z jego zasobów zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i przestrzegać jego ustaleń.
 3. Na potrzeby Regulaminu przez następujące pojęcia rozumie się: a) Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, korzystająca z zasobów Serwisu, b) Wypowiedź – każda treść przesłana za pośrednictwem Serwisu, w dowolnej dopuszczonej przez Regulamin formie.
 4. Administrator udostępnia Użytkownikom usługę dostępu do Serwisu. Serwis służy dialogowi społecznemu, promowaniu aktywności lokalnej oraz angażowaniu mieszkańców we wspólne kreowanie przestrzeni miasta, jakości otoczenia oraz budowanie partnerskich relacji pomiędzy społecznością lokalną a Władzami Miasta.
 5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Wypowiedzi mogą mieć postać:
  1. treści tekstowych,
  2. fotografii w formie plików o możliwych rozszerzeniach: .gif, *.jpeg, *.jpg, *.png) o wielkości nie przekraczającej 10000 KB (max: 1920 x 1080 px),
  3. innych plików w tym tekstowych o możliwych rozszerzeniach: .pdf, .doc, ppt, .xls,
  4. lokalizacji na mapie, o ile taka forma jest dopuszczona w danym formularzu i wyłącznie w połączeniu z treścią tekstową.
 7. Użytkownik zamieszcza swoje Wypowiedzi wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie Wypowiedzi sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, naruszających cześć, godność, dobre imię lub inne dobra osobiste osób trzecich, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgarnych, naruszających podstawowe zasady kultury osobistej , propagujących poglądy polityczne lub przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.
 9. Serwis nie jest miejscem reklamującym inne serwisy. Niedopuszczalne jest zamieszczanie Wypowiedzi promocyjnych lub reklamowych jakichkolwiek produktów, usług, działalności własnej lub innej osoby, rozsyłanie spamu lub zawierających linki do stron w innych serwisach o charakterze innym niż informacyjny.
 10. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do podania podpisu lub nick'u oraz swojego adresu e-mail, jeżeli jest to wymagane w formularzu. Podanie fałszywego adresu e-mail skutkować może blokadą lub usunięciem Wypowiedzi.
 11. Każda Wypowiedź zamieszczana przez Użytkownika w Serwisie podlega moderacji dokonywanej przez Administratora. Wypowiedź dopuszczona do publikacji będzie widoczna w Serwisie w ciągu 3 dni od jej przesłania do Administratora lub po zakończeniu danego badania.
 12. Przypadki łamania prawa przez Użytkowników będą zgłaszane właściwym służbom.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych i czasowych w danym badaniu, w szczególności użycia weryfikacji adresu email lub numeru IP .
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.
plik foto id: 1406000433