IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406647905

Badanie ankietowe

"Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City" w ramach ewaluacji on-going

Ankieta aktywna w dniach

24.06.2024 r. - 28.07.2024 r.

Szanowni Państwo,

Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Kielce realizuje ewaluację bieżącą (on-going) Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City.

Ewaluacja pozwoli ocenić efekty podejmowanych działań w zakresie realizacji założonych celów, osiągnięcia przyjętych wskaźników produktu i rezultatu oraz weryfikację racjonalności wykorzystania środków. Umożliwi również poprawę jakości działań poprzez zwiększenie ich adekwatności, skuteczności, użyteczności i trwałości. Badaniem ewaluacyjnym zostaną objęci mieszkańcy miasta, a także podmioty zaangażowane we wdrażanie Strategii.

W związku z tym jednym z etapów ewaluacji jest realizacja badania ankietowego z mieszkańcami Kielc.  Celem  konsultacji  jest  umożliwienie mieszkańcom miasta, przedstawicielom grup społeczno-zawodowych   i   organizacji pozarządowych przekazanie opinii dotyczących Strategii Rozwoju Miasta. 

Opinie zbierane będą za pośrednictwem kwestionariusza on-line w dniach 24.06.- 28.07.2024.

Ze Strategią można zapoznać się na stronie Urzędu Miasta Kielce: >> kliknij <<

Ankieta ewaluacyjna

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Panem Tomaszem Jakubczykiem 
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
tel. 41 36 76 415
email : strategiakielc@um.kielce.pl