IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406647905

Ankieta badania opinii publicznej

w ramach monitorowania "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Ankieta aktywna w dniach

01.02.2023 r. - 12.03.2023 r.

Strategia miasta Kielce jest dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Strategia wskazuje jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych w tym również potencjału finansowego miasta. Przedmiotowa ankieta jest elementem corocznego systemu monitoringu, który pozwala zidentyfikować i określić kierunki zmian w ramach oceny warunków życia w Kielcach przez opinię publiczną. 

WYNIKI (2 056.50 KB)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Panem Tomaszem Jakubczykiem 
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
tel. 41 36 76 415
email : strategiakielc@um.kielce.pl