IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406511035

Jakie stawki za przewóz taksówką?

Ankieta trwa od 08.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

W lipcu 2022 roku Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług w Kielcach w uzgodnieniu z innymi organizacjami zrzeszającymi taksówkarzy wystąpiło z wnioskiem do Prezydenta Kielc o przygotowanie propozycji zmiany w uchwale w sprawie cen maksymalnych w przewozach taksówką w Kielcach. Ostatnia regulacja w tym zakresie została dokonana we wrześniu 2021 roku. Taksówkarze wnioskują o podwyższenie opłaty (początkowej) za wynajem taksówki oraz o podwyższenie stawki opłaty za jedną godzinę postoju wynajętej taksówki. Bez zmian natomiast pozostałyby stawki KILOMETROWE za świadczone przewozy.

Formularz Ankiety