IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406199944

Wypowiedz się! jest serwisem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

LISTA WYPOWIEDZI ARCHIWALNYCH

Ilustracja Wypowiedzi: 1406157537

ZAWIEŚ BUDKĘ DLA JERZYKA

Zgłoś swój dom jako lokalizację dla budki dla Jerzyków - Miasto Kielce zakupiło 50 budek lęgowych dla jerzyków do zawieszenia głównie przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

38

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406157516

PROPOZYCJA ZMIAN TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH

Zapraszamy do udziału w Konsultacjach Społecznych dotyczących zmian w układzie komunikacyjnym Miasta Kielce.

193

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406157536

INICJATYWA LOKALNA W TWOICH RĘKACH

W związku z pracami nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków prosimy o wyrażenie opinii.

3

WYPOWIEDZI

369

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406157553

Przestrzeń publiczna przy ulicy Leśnej

WARIANT A w którym plac ma mniej regularny kształt, ale za to zachowany jest skrót przez narożnik ulicy Leśnej, WARIANT B w którym kosztem tego skrótu tworzymy regularny, kameralny dziedziniec.

333

WYPOWIEDZI

433

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406157539

KIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

BO Kielce tworzymy razem - Partycypuj w Budżecie Obywatelskim

99

WYPOWIEDZI

433

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406158860

SMART KOF

Miasto i gmina inteligentna Smart City / Community – to miasto / gmina innowacyjna, które wykorzystuje najnowsze technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

50

WYPOWIEDZI

459

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406158858

ŁAKI KWIETNE W MIEŚCIE KIELCE

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych w utrzymaniu i kosztownych trawników – nie trzeba ich regularnie kosić, podlewać ani nawozić. Oszczędzają czas, pieniądze i zasoby.

219

WYPOWIEDZI

559

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406158866

Program Mieszkanie Plus

Celem ankiety jest zbadanie preferencji rodzin zainteresowanych najmem mieszkań, które mogą być wybudowane w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Państwa opinie i zebrane informacje będą pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej uczestnictwa Miasta Kielce w realizacji założeń Programu.

282

WYPOWIEDZI

708

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU

Ilustracja Wypowiedzi: 1406158868

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc

Przedstawiamy Państwu opracowywany przez kielecką pracownię Tera Group projekt zagospodarowania ul. Bodzentyńskiej, który jest efektem rozstrzygniętego w 2018 roku konkursu architektonicznego.

63

WYPOWIEDZI

741

ZAKOŃCZONA
DNI TEMU