IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1404878856


Ankieta aktywna w dniach 24.02 - 04.03.2020 r.

W związku z pracami nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prosimy o wyrażenie opinii i zgłaszanie propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.

Inicjatywa lokalna jest obok Budżetu Obywatelskiego formą współpracy miasta Kielce z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Podjęcie uchwały ma celu realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców przy ich aktywnym udziale.
PROJEKT UCHWAŁY

WYPOWIEDZI INTERNAUTÓW