Ankieta aktywna w dniach 24.02 - 04.03.2020 r.

W związku z pracami nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej prosimy o wyrażenie opinii i zgłaszanie propozycji zmian do przedstawionego projektu uchwały.

Inicjatywa lokalna jest obok Budżetu Obywatelskiego formą współpracy miasta Kielce z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Podjęcie uchwały ma celu realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców przy ich aktywnym udziale.

PROJEKT UCHWAŁY

WYPOWIEDZI INTERNAUTÓW


2020-02-25 09:23:44

Aktualny zapis/zapisy w projekcie uchwały:
do 10% wartości robót budowlanych włącznie

Propozycja zmiany zapisu/zapisów w projekcie uchwały:
Wnioskodawca, który wniósł udział finansowy w realizację robót budowlanych ma prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, bądź zaliczenie wniesionego udziału na poczet opłat adiacenckich na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przez okres 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym dokonano odbioru robót budowlanych do wysokości wniesionego udziału finansowego w realizację robót budowlanych, dokonywane na wniosek do Prezydenta Miasta Kielce, który może być złożony do 5 lat licząc od dnia odbioru robót budowlanych.

Uzasadnienie proponowanej zmiany/zmian:
Zachęta mieszkańców do korzystania z inicjatyw lokalnych, sprawiedliwość społeczna.

Inne uwagi i opinie:
Zwolnienie dot. tylko wkładu w roboty budowlane

2020-02-26 11:46:58

Aktualny zapis/zapisy w projekcie uchwały:
Załącznik nr 3 - Forma udziału mieszkańców w inicjatywie lokalnej - 2.1 Świadczenie pracy społecznej - punktacja określona jest w projekcie w odniesieniu do twardych liczb przepracowanych godzin pracy społecznej

Propozycja zmiany zapisu/zapisów w projekcie uchwały:
Sugeruję określenie wartości pracy społecznej (wzorem inicjatywy lokalnej w Warszawie) mnożąc liczbę osobogodzin przez średnią wartość rynkową godziny takiej pracy i odnosząc procentowy udział takiej wartości pracy do wartości całego zadania, przyznając odpowiednio punkty za wielkość tego procentowego udziału.

Uzasadnienie proponowanej zmiany/zmian:
Zmiana spowoduje, że szansę na realizację będą miały również mniejsze inicjatywy, o małej wartości pieniężnej i mniejszej liczbie wymaganych godzin pracy społecznej, gdzie nawet mniejsza liczba "osobogodzin" może stanowić znaczny udział w wartości całego przedsięwzięcia.

2020-02-28 11:39:54

Inne uwagi i opinie:
Wyrażam pozytywną opinię do uchwały.

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE