Wypowiedzi można przesyłać w dniach 19.02.2019 r. - 26.02.2019 r.


Przedstawiamy Państwu opracowywany przez kielecką pracownię Tera Group projekt zagospodarowania ul. Bodzentyńskiej, który jest efektem rozstrzygniętego w 2018 roku konkursu architektonicznego. Konkursowa koncepcja została zmodyfikowana w oparciu o zalecenia sądu konkursowego oraz opinie konserwatora zabytków.
Nowe zagospodarowanie, zgodnie z warunkami konkursu, nie ingeruje w istniejące nawierzchnie (poza drobną korektą chodnika na rogu ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha) i ogranicza się do trzech stref:
A. Obszar na północ od jezdni ul. Bodzentyńskiej. Tu działania są ściśle warunkowane zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ograniczają się do wprowadzenia nasadzeń oraz niewielkich elementów architektonicznych wzdłuż istniejącego ciągu pieszego: wnęk z miejscami do siedzenia oraz elementu wodnego.
B. Obszar na południe od jezdni ul. Bodzentyńskiej (teren przed budynkiem z placówką MOPR). Działania polegają na przebudowie istniejących murków, wprowadzeniu miejsc do siedzenia, obsadzeniu istniejącej skarpy roślinnością, stworzenia miejsca odpoczynku obsadzonego roślinnością w pergoli, która zgodnie z koncepcją konkursowa ma usytuowaniem i gabarytami nawiązywać do istniejącej kiedyś niskiej zabudowy ul. Bodzentyńskiej.
C. Teren pl. Świętego Wojciecha. Wprowadzone zostaną nowe nasadzenia i nowe elementy małej architektury, tak aby podkreślić spójność z pozostałymi dwoma strefami. Plac pozostanie bez zmian.

Najprawdopodobniej zmianie ulegnie też organizacja ruchu. Planowane jest powiększenie strefy zamieszkania (obecnie rozpoczyna się ona za pl. św. Wojciecha, w kierunku Rynku) tak aby sięgała bliżej skrzyżowania z ul. Kościuszki. Będzie to skutkowało m.in. tym, że na tym odcinku ulicy Bodzentyńskiej pierwszeństwo będą mieli piesi, nie będzie konieczności wyznaczania przejść oraz zmniejszona zostanie dopuszczalna prędkość ruchu do 20km/h ). Bez ograniczenia przejezdności przestrzeń stanie się bardziej przyjazna pieszym.

Ze względu na warunki konkursu architektonicznego, uwarunkowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz to, że obiekt znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i częściowo w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, nie ma możliwości wprowadzenia istotnych zmian do prezentowanej koncepcji. Chcielibyśmy jednak, pomimo tych ograniczeń, poznać Państwa opinie na temat proponowanych zmian.

PLAN NASADZEŃOGÓLNY PLAN SYTUACYJNY

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE