IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406199944

KIELECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Ankieta ewaluacyjna

Zakończyła się kolejna edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom miasta za ogromne zaangażowanie, kreatywność podczas składania projektów i aktywny udział w głosowaniu. Szczególne podziękowania należą się osobom, które osobiście zaangażowały się w kampanię informacyjną i zachęcały mieszkańców do głosowania. Te wszystkie działania udowadniają, że społeczność Miasta Kielce może realnie wpływać na to jak będzie wyglądało otoczenie, w którym żyją i co się będzie w nim działo.

Wzorem ubiegłego roku przygotowaliśmy dla Państwa krótką ankietę. Udzielone odpowiedzi oraz wszelkie uwagi i sugestie pozwolą nam jeszcze bardziej usprawnić przebieg całego procesu realizacji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w kolejnym roku.

WYNIKI ANKIETY

1. Jaka jest Twoja opinia na temat zakończonej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego:
raczej negatywna
8.70%
raczej pozytywna
41.30%
trudno powiedzieć
17.39%
zdecydowanie negatywa
3.26%
zdecydowanie pozytywna
29.35%
2. Skąd dowiedziałeś się o Kieleckim Budżecie Obywatelskim:
inne
7.61%
portale społecznościowe
53.26%
strona internetowa Urzędu Miasta Kielce
21.74%
telewizja, radio, prasa
11.96%
znajomi/rodzina
5.43%
3. Czy Twoim zdaniem wyodrębnienie w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski nowej kategorii projektów tzw. zielonych* powinno się znaleźć w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
raczej nie
3.26%
raczej tak
18.48%
trudno powiedzieć
5.43%
zdecydowanie nie
4.35%
zdecydowanie tak
68.48%
4. Czy Twoim zdaniem 3 tygodniowy okres przeznaczony na zgłaszanie propozycji do budżetu obywatelskiego to okres:
raczej za długi
5.43%
raczej za krótki
29.35%
wystarczający
58.70%
zdecydowanie za krótki
6.52%
5. Jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór zadań, na które oddałeś głos w zakończonej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego?:
chęć poparcia projektów promowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola i inne instytucje
12.42%
informacje rozpowszechniane przez wnioskodawców
12.42%
interesujący projekt, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie mojego miejsca zamieszkania
49.02%
opinie członków rodziny, znajomych
3.27%
skrócone opisy zadań zamieszczonych na stronie internetowej www
22.88%
6. Jaka jest Twoja opinia o możliwości głosowania przez internet (także w odniesieniu do możliwości dostępu i przyjazności aplikacji) w zakończonej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego ?:
raczej pozytywna
16.30%
trudno powiedzieć
3.26%
zdecydowanie negatywa
2.17%
zdecydowanie pozytywna
78.26%
7. Czy Twoim zdaniem głosowanie wyłącznie przez internet potwierdzone za pomocą sms przyczyniło się do wyeliminowania nieprawidłowości podczas głosowania?:
raczej nie
4.35%
raczej tak
41.30%
trudno powiedzieć
21.74%
zdecydowanie nie
2.17%
zdecydowanie tak
30.43%
8. Czy uważasz, że w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego powinny działać mobilne punkty, w których będzie można głosować? Punkty mobilne przeznaczone są dla mieszkańców, którzy nie posiadają dostępu do internetu lub nie mają telefonu komórkowego:
raczej nie
9.78%
raczej tak
28.26%
trudno powiedzieć
9.78%
zdecydowanie nie
4.35%
zdecydowanie tak
47.83%
9. Czy Twoim zdaniem możliwość oddania jednego głosu za pomocą jednego numeru telefonu jest wystarczająca ? *:
raczej nie
10.87%
raczej tak
30.43%
trudno powiedzieć
6.52%
zdecydowanie nie
3.26%
zdecydowanie tak
48.91%

KTO WZIĄŁ UDZIAŁ W ANKIECIE:

Płeć
Kobieta
43.48%
Mężczyzna
56.52%
Wiek
13–17
1.09%
18–25
9.78%
26–45
65.22%
46–65
20.65%
więcej niż 65 lat
3.26%
Wykształcenie
podstawowe
1.09%
średnie
17.39%
wyższe
80.43%
zawodowe
1.09%

WYPOWIEDZI INTERNAUTÓW


2020-12-28 20:11:43
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
-
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Należy uwzględnić progi kwotowe dla poszczególnych projektów małych i dużych tak, aby nie było sytuacji, że mimo jego wybrania nie dochodzi do realizacji bo zabrakło pieniędzy. Np. Na duże projekty łącznie dajemy dajmy na to 4 miliony wiec mogą wygrać 2 x 2mln a nie np. jeden za 5 mln

2020-12-28 20:06:10
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Promocja projektów
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Możliwość zgłaszania projektów na gruntach skarbu państwa, którymi i tak zarządza prezydent miasta.

2020-12-28 19:18:55
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Spotkania w poszczególnych dzielnicach/osiedlach, makiety
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Poprawa regulaminu, który odrzuca możliwość inwestowania na terenie należącym do powiatu KIELCE (tylko teren GMINY Kielce)

2020-12-28 19:06:10
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Należy wykonać katalog projektów (przykłady z innych miast) i udostępniać mieszkańcom dobre przykłady. Jeśli im się spodobają, będą mogli je składać jako własne. Czasem po prostu brakuje pomysłów.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Zlikwidować możliwość składania projektów przez instytucje budżetowe takie jak szkoły czy przedszkola. To ma być budżet obywatelski a nie samorządowy. Dodatkowo projekt, nie mógłby degradować środowiska a np. z b.o. budowane są parkingi kosztem zieleni.

2020-12-28 19:04:18
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
spotkania z mieszkańcami w miejscach gdzie będą zlokalizowane inwestycje.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
akcje medialne,ulotki...

2020-12-28 18:53:23
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Jeszcze większa promocja idei BO.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Zwiększenie budżetu.

2020-12-28 18:01:47
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Powinny być zorganizowane warsztaty pisania wniosków, gdzie urzędnicy razem z mieszkańcami na bieżąco będą mogli wyjaśniać wątpliwości , warsztaty mogłyby się odbywać online jeżeli sytuacja się nie zmieni
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Warto mocniej zainwestować w promocję idei BO, dotrzeć do szkół na lekcje wychowawcze, do domów seniora lub broszurkami dołożonymi do lokalnych gazet lub decyzji podatkowych, tak by mogły trafić do jak największej ilości mieszkańców

2020-12-25 17:51:24
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Weryfikacja wyceny na etapie składania projektów, żeby głosować na stan faktyczny

2020-12-24 22:14:35
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Działania polegające na propagowaniu idei BO i rozpowszechnianie wiedzy o tym na ile projektów i jak można oddać swój głos. Większa aktywność na osiedlach z przewagą seniorów. Edukacja co to jest BO i dlaczego miasto przeznacza i ile przeznacza środków finansowych na realizację projektów

2020-12-24 07:06:31
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Dobra strona z głosowaniem internetowym i duży "szum" w mediach wystarczy.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Brak powiązania KBO z projektami powiązanymi z którąś ze stron konfliktu politycznego/społecznego. Projekty powinny być neutralne i służące wszystkim kielczanom bez rozróżnienia na wiarę, opcje polityczną, preferencje seksualne itd.

2020-12-23 12:47:17
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Promocja projektów obywatelskich poprzez krótkie filmiki w internecie

2020-12-22 18:24:10
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Budżet obywatelski schodzi na psy. Lepiej, by legalnie wybrane władze (rada miasta i prezydent) same zajęły się realizowaniem potrzeb miasta i mieszkańców.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Likwidacja KBO.

2020-12-21 13:12:57
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
umożliwienie prezentacji projektów przez Wnioskodawców

2020-12-21 09:10:05
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Zdecydowanie potrzebna jest debata przy kontrowersyjnych projektach typu tęczowe ławeczki. Decydować w nich o słuszności danego projektu i analizowanie go pod względem polaryzacji społecznej... I czy faktyczny koszt uwzględniający naprawy po zniszczeniu jest wart brania takiego projektu pod głosowanie
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Zdecydowanie większe nagłośnienie... Praktycznie 90 proc kielczan nie wie kiedy, i jak zapoznać się z projektami oraz w jaki sposób oddać glos

2020-12-20 22:36:05
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
UM może tworzyć spotkania, na których przed głosowaniem prezentowałby poszczególne projekty lub umożliwił ich autorom ich prezentacje.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Ad. pyt. 3. "Czy Twoim zdaniem wyodrębnienie w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski nowej kategorii projektów tzw. zielonych* powinno się znaleźć w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?" - To zależy. Jeśli budżet na te zadania będzie skromny to powinien być zapis, że nie dotyczy to projektów dużych inwestycyjnych. Może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś złoży projekt (będzie się mieścił w definicji zielonych) na 1 mln zł, a budżet zna zadania zielone będzie wynosił 750 tys. zł. Projekt nie będzie miał szansy przejścia, z góry skazany na porażkę. Więc większe projekty zielone powinny być traktowane jako inwestycyjne duże, tak jak ma to miejsce obecnie. Podobne zagrożenie jest w projektach małych inwestycyjnych, jeśli będzie niski budżet projektów zielonych, a wysoki projektów małych inwestycyjnych to może dojść do sytuacji, że przy założeniu podobnej ilości projektów w obu kategoriach, dużo projektów zielonych nie przejdzie, a przeszłyby, gdyby były w kategorii małych inwestycyjnych, jak ma to miejsce obecnie. Dlatego trzeba to dobrze przemyśleć, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Trzeba też określić jasną granicę między projektami zielonymi, a inwestycyjnymi małymi. Druga sprawa dotyczy wartości projektów małych inwestycyjnych - z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych oraz koszt robocizny, zasadnym jest podwyższenie max. wartości tych projektów ze 150 tys. zł do 200 tys. zł (np. w Lublinie podobna kategoria projektów wynosi 300 tys.). Nadmienię, że kwota ta nigdy nie była podwyższana od początku funkcjonowania budżetu ob. Rozwiązaniem kwestii, o której wspomniałem wcześniej może być premiowanie projektów zielonych (zamiast tworzenia nowej kat. projektów) w ramach projektów małych inwestycyjnych dodatkowymi środkami dla zadania, np. + 50 tys. zł (dodatkowo). Trzecia sprawa dotyczy budżetu na projekty miękkie - nieinwestycyjne. Z uwagi na specyfikę tych projektów, a także pandemię koronawirusa, zasadnym wydaje się zmniejszenie budżetu do 500 tys. zł i przeznaczenie pozostałej kwoty na zadania małe inwestycyjne. Czwarta sprawa dotyczy usunięcia idiotycznego zapisu o tym, że projekty nie mogą być ideologiczne. To nas wystawia na śmieszność w całej Polsce i może powodować spory, wszak kto i na jakich zasadach ma uznawać co jest dobre (nieideologiczne) a co złe (ideologiczne) dla Kielczan i Kielczanek. Co za dur...ń na to wpadł?

2020-12-20 10:16:34
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
wszelkie działania, które pozwolą wykorzystać potencjał tego miasta polegający na tym, że dobrze się tu mieszka; powinno się wspierać "zielone" inicjatywy, rozpocząć odbetonowanie miasta, tworzenie zielonych skwerów, przywracanie priorytetu ruchu pieszego
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
mobilne biura na poszczególnych osiedlach

2020-12-17 13:30:33
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Informowanie co z wygranymi projektami - terminy realizacji, co okrojono a co nie. Przykładowo na Ślichowicach w zeszłym roku wygrał projekt budowy miejsc parkingowych - miało być ich około 40. Powstało o połowę mniej i nikt nie wie dlaczego, sytuacja nie zmieniła się wcale.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Inwestycje powinny być realizowane ze wsparciem podmiotów miejskich - np. robiąc parking można poprosić Zieleń Miejską o przesadzenie drzewa zamiast je wycinać.

2020-12-16 09:16:13
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Walka ze smogiem

2020-12-16 01:40:53
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
Myślę że przydałoby się jeszcze szersze informowanie o projektach złożonych w ramach budżetu obywatelskiego a także o samym budżecie obywatelskim np. poprzez ITV Kielce, TVP Kielce a także gazety i lokalne rozgłośnie radiowe.
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
Odrobinę dłuższy czas na składanie propozycji.

2020-12-16 01:26:31
10.Jakie działania ( np. warsztaty, debaty dla mieszkańców) i na jakim etapie powinny być organizowane podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?:
nie ma takiej potrzeby
11.Co Twoim zdaniem jeszcze mogłoby poprawić/usprawnić proces KBO w przyszłości:
większe zaangażowanie samych pomysłodawców zainteresowanych promowaniem własnych pomysłów na KBO