IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406432348

Jak oceniasz ofertę organizacji pozarządowych?

Ankieta aktywna od 11.04.2022r. do 22.04.2022 r.

 

Ankieta przeznaczona jest dla mieszkańców miasta Kielce i posłuży jako narzędzie do dokonania oceny realizacji programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Kielce za rok 2021 oraz zainteresowania mieszkańców ofertą organizacji pozarządowych.

WYNIKI ANKIETY

Liczba osób biorących udział w ankiecie: 43

1. Czy wie Pan/i co to jest program współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe)?

2. Czy w 2021 roku korzystał/a Pan/i lub członek Pana/i rodziny z oferty przygotowanej przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Kielce?

3. W jakich przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje pozarządowe Pan/i uczestniczył/a:

4. Jak ogólnie ocenia Pan/i jakość zorganizowanych wydarzeń?

5. Jak ocenia Pan/i aktywność społeczną organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Kielce?

6. Czy uważa Pan/i, że działalność organizacji pozarządowych ma wpływ na rozwój miasta Kielce?

7. Jak ocenia Pan/i wpływ dotychczasowej działalności organizacji pozarządowych na rozwój miasta Kielce?

8. Jak ocenia Pan/i ofertę organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Kielce?

9. Czy jest Pan/i członkiem organizacji pozarządowej?

10. Czy był/a Pan/i zaangażowana w działalność wolontariacką?