IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406200650

WYBIERZ LOGO
KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Poniżej przedstawiamy 45 projektów logo Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, które pozytywnie przeszły ocenę pod kątem zgodności z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. Głosowanie potrwa  do 28 marca. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi propozycjami i wybrania jednego projektu. Logo, które uzyska największą liczbę głosów, będzie wykorzystywane do wszelkich działań związanych z promocją idei budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców Kielc, do oznaczania powstałych w jego wyniku projektów,  przedmiotów i działań promocyjnych związanych z realizacją projektów, których pomysłodawcami są mieszkańcy Kielc.

Aby poprawnie oddać głos na logo KBO, należy zaznaczyć 1 propozycję spośród przedstawionych oraz uzupełnić dane formularza. Na wskazany adres mailowy zostanie wysłany link, który należy potwierdzić w celu oddania głosu. Tylko potwierdzone głosy będą się zliczać.