IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1406428527

Posprzątaj z nami Kielce!

projekt realizowany w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego
pod nazwą ,,15 akcji sprzątania miasta-Przyjazne Kielce”

Ankieta aktywna od 11.04.2022 r. do 17.04.2022 r.

 

Dbałość o czyste środowisko w trosce o przyszłe pokolenia powinna być priorytetem, dlatego też w ramach realizacji projektu z Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego zakłada się organizację 15 edukacyjnych akcji sprzątania na terenie miasta.

Ich celem jest zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców Kielc w świadome podejmowanie działań proekologicznych. Za pośrednictwem ankiety możliwe jest wskazanie miejsc, w których społecznosć lokalna chce wspólnie pracować na rzecz poprawy wizerunku i jakości otaczającej przestrzeni. Spośród lokalizacji, które uzyskają w ankiecie największą liczbę głosów, zostanie wyłonionych 15 obszarów, na terenie których zorganizowana zostanie społeczna akcja sprzątania połączona z działaniami edukacyjnymi. Chcemy wspólnie z mieszkańcami budować świadomość ekologiczną i poczucie współodpowiedzialności za miasto.

Wskazaliśmy wstępnie 20 lokalizacji, można jednak dowolnie wskazać własne.

plik foto id: 1406432571

WYNIKI ANKIETY

Liczba osób głosujących: 272
Suma wszystkich głosów: 1251

Dolina Silnicy

Otrzymanych głosów: 92

7.35%

Zalew - Park Kielczan

Otrzymanych głosów: 91

7.27%

Rezerwat przyrody Wietrznia

Otrzymanych głosów: 89

7.11%

Stadion Leśny

Otrzymanych głosów: 89

7.11%

Rezerwat przyrody Kadzielnia

Otrzymanych głosów: 86

6.87%

Park Baranowski

Otrzymanych głosów: 73

5.84%

Okolice ogródków działkowych im. Stefana Żeromskiego (od ulicy Wschodniej)

Otrzymanych głosów: 66

5.28%

Rezerwat Skalny Ślichowice

Otrzymanych głosów: 65

5.20%

Psie Górki

Otrzymanych głosów: 64

5.12%

Rezerwat Biesak - Białogon

Otrzymanych głosów: 59

4.72%

Lasy Bukówka

Otrzymanych głosów: 58

4.64%

Telegraf

Otrzymanych głosów: 51

4.08%

Park im. Stanisława Staszica

Otrzymanych głosów: 50

4.00%

Okolice Ogrodu Botanicznego i Karczówka

Otrzymanych głosów: 50

4.00%

Park im. Adolfa Dygasińskiego

Otrzymanych głosów: 49

3.92%

Rezerwat Przyrody Sufraganiec

Otrzymanych głosów: 47

3.76%

Skwer im. Szarych Szeregów

Otrzymanych głosów: 42

3.36%

Góra Brusznia

Otrzymanych głosów: 37

2.96%

Górki Czarnowskie

Otrzymanych głosów: 36

2.88%

okolice Kamieniołomu Grabina

Otrzymanych głosów: 36

2.88%

Inne

Otrzymanych głosów: 21

1.68%

Przesłane wypowiedzi


Inne propozycje:
Teren pomiwdzy ul. Skalistą i Langiewicza.

Inne propozycje:
Odcinek pomiędzy ul. Leszczyńską (od strony ul. Radlińskiej) do ul. Dobrzyńskiej.

Inne propozycje:
Dolina Silnicy w odcinku na północ od Zalewu. Jest to teren skrajnie zaniedbany, ale wykorzystywany rekreacyjnie przez Kielczan.

Inne propozycje:
Brzegi rzeki Bobrzy, okolice wiaduktu zwłaszcza

Inne propozycje:
nie

Inne propozycje:
Okolice Szkoły SP nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Inne propozycje:
Szkoła podstawowa nr. 33

Inne propozycje:
Teren przylegający do Górek Czarnowskich, tzw. lasek.

Inne propozycje:
Centrum Miasta - Plac Artystów i okolice

Inne propozycje:
Kawetczyzna - las oddzielający ściegiennego od Popiełuszki. Teren nieduży - śmieci ogrom

Inne propozycje:
Oraz okolice stacji slichowice wzdłuż do ww miejsca

Inne propozycje:
Stadion międzyszkolny - przejście obok to szkła, butelki, odchody i śmieci z ogródków działkowych.

Inne propozycje:
Leszczynska na odcinku od Poleskiej do Sandomierskiej.

Inne propozycje:
Las przy ulicy Obrzeżnej

Inne propozycje:
Osiedle Na Stoku

Inne propozycje:
Proszę o wysprzątanie jeziora szmaragdowego na wietrzni. Miejsce pełne uroku i bardzo blisko centrum, niestety zaśmiecone.

Inne propozycje:
Psie Gorki 2 tj koniec ul. Czachowskiego i przejście do ul. Langiewicza w stronę ul. Spokojnej. Wiecznie ktoś spożywa tam alkohol a okoliczni uczniowie technikum śmiecą tam niemiłisiernie.

Inne propozycje:
Dolina Silnicy, zwłaszcza teren dookoła rurociągu na wysokości ul. Zagnańskiej 78. Pozostawione dużo śmieci, często nawet w workach lub resztki mebli pozostawianych przez właścicieli okoliczny garaży oraz liczne szkło zostawione przez amatorów napojów wyskokowych.

Inne propozycje:
Ul Radliñska - ogródki działkowe

Inne propozycje:
Kawetczyzna, las pomiędzy ul. Łotewską i Jędrzejowską

Inne propozycje:
Otoczenie zalewu Mójcza

Inne propozycje:
Okolice zalewu Mójcza

Inne propozycje:
Dolina Silnicy wzdłuż ul. Witosa(przed wpłynięciem do Zalewu), w korycie rzeki i na brzegach leżą stare opony i mnóstwo śmieci. Pilne!

Inne propozycje:
Myślę, że powinniśmy się skoncentrować na terenach bardziej dzikich, jak las czy rezerwaty. Parki czy skwery powinny być obsługiwane przez służby miejskie.

Inne propozycje:
Skwer Jagiellonów (róg Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej)

Inne propozycje:
ul. Tarnowska

Inne propozycje:
Rynek w Kielcach

Inne propozycje:
Nie

Inne propozycje:
Uważam że są służby miejskie, ktore są dpowiedzialne za sprzątanie miasta a pieniądze powinny iść na remont dróg po ktorych jeżdza wszyscy mieszkańcy.

Inne propozycje:
Dolina Silnicy, ale powyżej zalewu kieleckiego, między zalewem a osiedlem Karczunek. Silnica na tym odcinku pięknie meandruje, wcina się w skarpy wysokie nawet na kilkanaście metrów. Miejsce było kiedyś bardzo lubiane przez spacerowiczów. Niestety, od lat teren jest niezadbany, zerośnięty, niekarczowany i trudnodostępny, a na wysokości ogródków działkowych - zamienił się w śmietnisko. Pełno tam śmieci budowlanych, gratów z działek, starych ubrań, szkła. Po ingerencji służb miejskich - karczowanie, koszenie i wywiezienie śmieci ta okolica mogłaby się stać jedną z najpiękniejszych w Kielcach, prawdziwą doliną Silnicy.