IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1404418700


Formularz aktywny do czasu rozdysponowania wszystkich zakupionych budek

Miasto Kielce zakupiło 50 budek lęgowych dla jerzyków do zawieszenia głównie przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w Kielcach. W porozumieniu z Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody wyznaczono najlepsze miejsca w mieście dla jerzyków aby zachęcić mieszkańców i inwestorów również do samodzielnego wieszania budek, co pozwoli na zachowanie siedlisk tego chronionego gatunku ptaków.
Wypełnij poniższy formularz, a sprawdzimy czy spełniasz warunki do uzyskania budki dla jerzyków.*

*W związku z ograniczoną ilością budek dla jerzyków zgłoszenia będą podlegać ocenie przedstawicieli Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, zostaną wybrane zgłoszenia miejsc najbardziej sprzyjające występowaniu jerzyków.

Jerzyki to bardzo pożyteczne ptaki, przyczyniają się do redukcji owadów, w tym gatunków uciążliwych dla ludzi. Jeden ptak potrafi zjeść nawet 20 tysięcy owadów dziennie, są wiec skuteczne w walce z komarami. To ptaki, które polują i mieszkają stadnie. Zwykle zakładają swoje gniazda przy otworach wentylacyjnych stropodachu i między szczelinami bloków z wielkiej płyty. Ich liczebność w Kielcach spada z roku na rok ponieważ coraz częściej podczas termomodernizacji budynków usuwane są ich siedliska. Gatunek nie jest uciążliwy dla człowieka, Jerzyki spędzają niemal całe życie w powietrzu.

WYMAGANIA JERZYKÓW
Jerzyki są bardzo przywiązane do miejsc lęgowych, dlatego skrzynki należy umieszczać w miejscach dotychczasowego wlotu do stropodachu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Budki wiesza się w liczbie kilku-kilkunastu sztuk, najlepiej od strony północnej i wschodniej budynku. Budki wywiesza się na najwyższej kondygnacji budynku, w miejscach gdzie przy ewentualnym obluzowaniu się nie będą stanowiły niebezpieczeństwa dla ludzi (unika się lokalizacji nad balkonami, oknami, chodnikami, wejściami do budynku). Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wmontowanie budki w otwór wycięty w warstwie izolacji ściany budynku lub umieszczenie jej wewnątrz stropodachu, z otworem prowadzącym bezpośrednio do otworu wentylacyjnego. Ważne jest zapewnienie ptakom swobodnego dolotu do gniazda (brak drzew, słupów i linii energetycznych na wprost budki) oraz otwartej przestrzeni min. 4-5 m poniżej budki, ponieważ jerzyk wylatuje z otworu ze złożonymi skrzydłami i opadając pionowo w dół potrzebuje czasu na rozpostarcie skrzydeł i zmianę kierunku lotu.