IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1400791462
plik foto id: 1400791468
plik foto id: 1400791415
plik foto id: 1400791417
plik foto id: 1400791461
plik foto id: 1400791463
plik foto id: 1400791474
Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Stoku” zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących obserwacji i odczuć związanych z zamieszkiwaniem „Na Stoku”. Ankieta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Osiedla Na Stoku a udzielone odpowiedzi na pytania i własne obserwacje mają w przyszłości posłużyć wypracowaniu koncepcji zmian funkcjonalności niektórych miejsc użytku publicznego na osiedlu.Poniższa ankieta zamieszczona została na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Stoku". Wszelkie postulaty związane z poniższą ankietą należy kierować do Administracji SM "Na Stoku", gdzie zostaną przekazane jej wyniki.
Wyniki ankiety Wypowiedzi

Wyniki Ankiety