IDEA KIELCE: Wypowiedz się

plik foto id: 1401027233

STREFA DŹWIĘKU, FABRYKA PIASKU I STREFA WYOBRAŹNI NA SKWERZE SZARYCH SZEREGÓW W KIELCACH


W Urzędzie Miasta powstała koncepcja zakładająca powiększenie placu na Skwerze Szarych Szeregów poprzez wykonanie trzech dodatkowych stref zabawy. Będą one wkomponowane w istniejącą zieleń i obejmą : „fabrykę piasku”, „strefę dźwięku” oraz „strefę wyobraźni”. Każda z nich będzie miała inną, dostosowaną do potrzeb nawierzchnię. Droga prowadząca od strefy do strefy będzie „aleją zabaw” - na asfalcie będą pomalowane plansze do różnych gier np. gry w klasy czy trasa do gry w kapsle.

W 2015 roku na łamach Gazety Wyborczej Kielce oceniano place zabaw na terenie naszego miasta. Większość uwag dotyczyła placów na terenach osiedli mieszkaniowych, ale tematem tym objęto również plac zabaw na terenie Skweru Szarych Szeregów. Uwzględniając potrzeby i uwagi mieszkańców, Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi opracował rozbudowę placu i zabezpieczył w tym roku na realizację tego zadania 250 tys. złotych.

Dziękujemy za udział w ankiecie. Poniżej prezentujemy Wasze wypowiedzi na temat prezentowanej koncepcji.
PODSUMOWANIE ANKIETY ZAŁOŻENIA KONCPECJI WYPOWIEDZI

PODSUMOWANIE ANKIETY

Opinie zbierane były za pomocą platformy Idea Kielce (15 wypowiedzi), napływały też indywidualne e-maile do UM, kieleckiej redakcji Gazety Wyborczej, oraz za pośrednictwem facebookowej grupy Mama w mieście Kielce (81 polubień).

Przeważająca większość wypowiadających się jest pozytywnie nastawiona do rozbudowy placu zabaw. Podobało się wykorzystanie urządzeń których nie ma w Kielcach i nawiązanie do gier „starej daty”. Największe obawy związane były z wycinką drzew i krzewów. Koncepcja tego nie zakłada (planowany jest pas ochronny z krzewów wokół jednej ze stref).

Najwięcej kontrowersji wzbudziła Strefa Dźwięku. Mieszkańcy pobliskich domów przy ul. Spacerowej z obawy przed hałasem wystosowali petycję do Prezydenta Miasta (dokument publikujemy poniżej).
plik foto id: 1401108230
Wobec sprzeciwu mieszkańców Prezydent Miasta Kielce podjął decyzję o rezygnacji ze strefy dźwięku. Postaramy się by pomysł z instrumentami został kiedyś wykorzystany w innej, nie budzącej kontrowersji lokalizacji.

Pozostałe koncepcje po dopracowaniu technicznych rozwiązań zostaną zrealizowane w tym roku.

Pojawiły się też następujące sugestie niezwiązane bezpośrednio z pl. zabaw, które w miarę możliwości będą brane pod uwagę przy następnych tego typu przedsięwzięciach:
- budowy strefy workout'u (np. w Parku Baranowskim)
- budowy małego miasteczka ruchu drogowego.
- budowa toru agility dla psów

Dziękujemy za zainteresowanie i wszystkie Państwa głosy, zarówno te pozytywne jak i krytycznie odnoszące się do przedstawionych pomysłów.

Referat Zarządzania Zielenią Miejską
UM Kielce, Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi